Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Uudistunut viljelijöiden Vipu-palvelu avautuu 6.2.2013

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Uudistunut viljelijöiden Vipu-palvelu avautuu 6.2.2013

Tiedote.
Julkaistu: 06.02.2013 klo 09:01
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Uudistunut viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipu avautuu 6.2. Vipu-palvelusta näkee nyt aiempaa helpommin eri vuosien lohko- tai maksutiedot yhdessä näkymässä. Myös tukioikeuksien seuranta helpottuu, kun niiden voimassaoloa ja omistuksen ja hallinnan siirtoja voi seurata palvelussa kätevästi.

Viljelijät voivat tänä keväänä jo 6.2. alkaen tallentaa tietoja viljeltävistä kasveista ja pinta-aloista sekä tehdä sähköisiä karttakorjauksia. Sähköinen tukihaku löytyy Vipu-palvelun etusivulta ja palvelussa voi seurata, mitkä lomakkeet on jo palautettu ja mitä ei. Vipu-palveluun voi kirjautua pankkitunnusten lisäksi nyt myös mobiilivarmenteella.

Kotieläintukien sähköinen haku alkaa 6.2.2013

Sähköiseen hakuun tulee tänä keväänä uusia tukia. Kotieläintuista tulevat ensi kertaa sähköisesti haettaviksi uuhipalkkio, uuhipalkkion lisäpalkkio ja kansallinen uuhituki. Näiden tukien sähköinen haku alkaa 6.2.2013 ja päättyy 28.2.2013 klo 23.59. Uuhitilat, jotka ovat hakeneet uuhipalkkiota ja -tukea sähköisesti, voivat peruuttaa uuhia hakemukselta tai ilmoittaa pitopaikan muuttumisesta uuhien tilallapitoaikana 1.3.–8.6.2013.

Myös kansallisten kotieläintukien ennakoita voi ensimmäistä kertaa hakea sähköisesti. Ennakoiden sähköinen haku alkaa 6.2.2013 ja päättyy 22.3.2013 klo 23.59. Viljelijän on hyvä huomioida, että kansallisten kotieläintukien vuoden 2013 hakuohjeet julkaistaan helmikuun loppupuolella, joten ne eivät ole vielä käytettävissä, kun sähköinen ennakon haku alkaa.

Neuvojalle voi antaa oikeudet Vipuun

Viljelijä voi valtuuttaa neuvojan tai asiamiehen täyttämään ja lähettämään hakemuksen puolestaan. Yhden omistajan tiloilla valtuutusoikeus on automaattisesti. Jos tilalla on useampi kuin yksi omistaja, tila voi hakea valtuutusoikeuden kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Jotta viljelijä voi valtuuttaa neuvojan, tulee neuvojalla olla käyttäjätunnus Vipu-palveluun.

Kunta ja valtakunnallinen käytöntuki neuvovat

Oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen neuvoo viljelijöitä sähköisen tukihaun käytössä. Neuvoja antaa myös sähköisen tukihaun valtakunnallinen käytöntuki, joka palvelee 8.2. alkaen sähköpostilla osoitteessa tukihaku@mavi.fi.


Lisätietoja:
kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Erikoissuunnittelija Sauli Sonkkila
040 548 5654
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Ohjelmaneuvoja Joakim Forsbäck
020 77 25646
etunimi.sukunimi@mavi.fi


Landsbygdsverkets meddelande 6.2.2013

Den förnyade Viputjänsten för jordbrukare öppnar 6.2.2013

Jordbrukarnas förnyade webbtjänst Vipu öppnar 6.2. I Viputjänsten är det nu enklare att få en överblick över skiftes- och betalningsuppgifterna från olika år i en och samma vy. Det blir också lättare att följa med stödrättigheterna, eftersom deras giltighetstid och överföringarna av ägande- och besittningsrätten behändigt kan granskas i tjänsten.

I vår kan jordbrukarna redan från och med 6.2 lagra uppgifter om odlingsgrödor och arealer samt göra elektroniska kartkorrigeringar. Den elektroniska stödansökan finns på Viputjänstens ingångssida och i tjänsten kan man följa med vilka blanketter som redan har lämnats in och vilka som inte har det. Förutom med bankkoder går det nu också att logga in i Viputjänsten med mobilcertifikat.

Den elektroniska ansökan om husdjursstöd inleds 6.2.2013

I vår tas nya stöd med i den elektroniska ansökan. Av husdjursstöden kan bidrag och tilläggsbidrag per tacka samt nationellt stöd för tackor nu för första gången sökas elektroniskt. Den elektroniska ansökan om dessa stöd börjar 6.2.2013 och slutar 28.2.2013 kl. 23.59. De fårgårdar som har ansökt om bidrag och stöd för tackor elektroniskt kan återkalla tackor från ansökan eller anmäla om ändrad djurhållningsplats under tackornas djurhållningsperiod 1.3–8.6.2013.

Också förskott på nationella husdjursstöd kan för första gången sökas elektroniskt. Den elektroniska ansökan om förskott inleds 6.2.2013 och avslutas 22.3.2013 kl. 23.59. Jordbrukaren bör beakta att anvisningarna för ansökan om nationella husdjursstöd publiceras i slutet av februari och därmed ännu inte är tillgängliga när den elektroniska ansökan om förskott börjar.

Rådgivaren kan ges rättigheter till Vipu

Jordbrukaren kan bemyndiga en rådgivare eller ombudsman att fylla i och skicka in ansökan för hans eller hennes räkning. Gårdar med en enda ägare har automatiskt rätt att bemyndiga. Om gården har fler än en ägare kan gården ansöka om rätt till bemyndigande hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

För att jordbrukaren ska kunna bemyndiga en rådgivare måste rådgivaren ha användarnamn till Viputjänsten.

Kommunen och det riksomfattande användarstödet ger råd

Den egna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ger jordbrukarna råd om hur den elektroniska stödansökan ska användas. Råd ges också av det riksomfattande användarstödet för elektronisk stödansökan som betjänar från och med 8.2 med e-post på adressen tukihaku@mavi.fi.


Ytterligare information:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information från Landsbygdsverket:
Specialplanerare Sauli Sonkkila
040 548 5654
förnamn.efternamn@mavi.fi

Programrådgivare Joakim Forsbäck
020 77 25646
förnamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs