Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Utrymmeskraven för får och getter preciserades i byggande som stöds

Maa- ja metsätalousministeriö

Utrymmeskraven för får och getter preciserades i byggande som stöds

Pressmeddelande.
Publicerad: 28.06.2013 kl. 11:25
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

Jord- och skogsbruksministeriet har förnyat förordningen för byggande av får- och getstallar som stöds. De nya byggnadstekniska och funktionella kraven träder ikraft den 17 augusti. Förordningen som endast berör byggande som stöds med allmänna medel kan ses som ett komplement med byggnadsanvisningar för de allmänna djurskyddsbestämmelserna.


Målsättningen med förnyandet är att göra klarare regler samt att främja byggande av djurvänliga, och för produktionen mera funktionsdugliga och arbetstrygga får- och getstallar. Ny allmän djurskyddslagstiftning, utvecklingen av planlösningar, inredningar och användningssystem för får- och getstallar samt på grund av allt större produktionsanläggningar allt större funktionella och ekonomiska risker ligger till grund för de nya bestämmelserna.


Ministeriets tidigare utgivna anvisningar och rekommendationer är borttagna eller ändrade till bestämmelser och i förhållande till de allmänna djurskyddsbestämmelserna ges för stödfinansierat byggande bl.a. mer preciserade krav på dimensioner, konstruktioner och utrustning i får- och getstallarna.


För fårens och getternas välbefinnande ställs exaktare och delvis större utrymmeskrav i inhägnader och boxar än i de allmänna djurskyddsbestämmelserna. Det ställs minimikrav på mängden dricks- och utfodringsplatser. Ett gott rumsklimat i djurstallet garanteras genom ventilationskrav per djurplats och för högst tillåtna halter på skadliga gaser och orenheter i stalluften. Även beträffande sjukplatser och områden för utevistelse förnyas delvis kraven.


För att vid elavbrott kunna upprätthålla produktionen och djurens välbefinnande ska det finnas ett reservsystem för produktion av elkraft. Om det för utfodringen enbart används en automatisk anordning, ska den på grund av risk för störningar vara försedd med larmsystem.
 
Tilläggsinformation från jord- och skogsbruksministeriet:
planerare Kjell Brännäs, 0295 16 2331


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs