Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien haku on auki 15.4.2014 saakka

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien haku on auki 15.4.2014 saakka

Tiedote.
Julkaistu: 19.11.2013 klo 08:30
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

EU-osarahoitteiset maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat ovat EU:n sisämarkkinoille ja kolmansiin maihin suunnattuja 1–3-vuotisia kampanjoita. Niiden tarkoituksena on lisätä kansalaisten tuotetietämystä ja tuotteiden menekkiä sekä avata maataloustuotteille markkinoita Euroopan ulkopuolelle. Euroopan yhteisö ja Suomen valtio rahoittavat ohjelmia yhdessä. Ohjelmien hakuaika on 18.11.2013–15.4.2014.

Hyväksyttäviä tuotteita sisämarkkinoille suuntautuvissa ohjelmissa ovat esimerkiksi tuoreet hedelmät ja vihannekset, hedelmä- ja vihannesjalosteet, siemenöljyt, lampaanliha ja luomutuotteet. Kolmansiin maihin suuntautuvissa ohjelmissa hyväksyttyjä tuotteita ovat myös esimerkiksi naudan- ja sianliha, laadukas siipikarjanliha sekä vilja- ja riisijalosteet.

Ohjelmaehdotuksen tekijä voi olla kyseistä tuotealaa tai -aloja edustava järjestö tai toimialakohtainen organisaatio, esimerkiksi yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys. Ohjelman toimeenpanijaksi valitaan kilpailutusmenettelyn jälkeen yksi tai useampi yritys, yleensä mainostoimisto. Toimeenpanijan valintaan liittyvään kilpailutusmenettelyyn tulee varata aikaa noin viisi kuukautta.

EU:n rahoitusosuus on 50 prosenttia, Suomen valtion osuus 20 prosenttia ja hakijajärjestön omarahoitusosuus 30 prosentin ohjelman kustannuksista. Poikkeuksena ovat koululaisille suunnatut hedelmien ja vihannesten menekinedistämiskampanjat, joita yhteisö rahoittaa 60 prosentin osuudella kustannuksista.

Ensisijaisesti ohjelmaehdotuksia toivotaan luonnonmukaisesti tuotetuista tuotteista, elävistä kasveista ja kukkaviljelytuotteista sekä maitotuotteista. Lisäksi toivotaan ohjelmaehdotuksia tuotteista, joilla on suojattu alkuperänimitys (SAN), suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) tai jotka kuuluvat aitojen perinteisten tuotteiden (APT) järjestelmään tai vapaaehtoisten laatuilmaisujen järjestelmään.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Päivi Vaismaa, 020 7725 542 
Yksikönjohtaja Maarit Mukkala, 020 7725 575
Sähköposti: etunimi.sukunimi@mavi.fi
www.mavi.fi > markkinatuet

 

Stöd för program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder kan sökas fram till 15.4.2014


De EU-delfinansierade programmen för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter är 1–3 år långa kampanjer som riktas till EU:s inre marknad och tredjeländer. Syftet med programmen är att öka medborgarnas kunskaper om produkterna, främja åtgången av produkterna och öppna marknader för jordbruksprodukter utanför Europa. Europeiska gemenskapen och finska staten finansierar programmen tillsammans. Ansökningstiden för programmen är 18.11.2013–15.4.2014.

Godkända produkter i program som riktas till den inre marknaden är exempelvis färska frukter och grönsaker, beredda frukt- och grönsaksprodukter, fröoljor, fårkött och ekologiska produkter. I program som riktas till tredje länder godkänns ytterligare exempelvis nöt- och svinkött, högklassigt fjäderfäkött samt beredda spannmåls- och risprodukter.

Programförslag kan lämnas av organisationer som representerar produktområdet eller produktområdena i fråga eller av branschorganisationer, till exempel allmännyttiga registrerade föreningar. Till programmets verkställare utses efter konkurrensutsättning ett eller flera företag, i allmänhet en reklambyrå. För konkurrensutsättningsförfarandet i anslutning till valet av verkställare ska man reservera cirka fem månader.

EU:s finansieringsandel är 50 procent, finska statens andel 20 procent och den sökande organisationens självfinansieringsandel 30 procent av programmets kostnader. Undantaget är program för marknadsföring av frukter och grönsaker som riktas till skolelever, som gemenskapen finansierar med en andel om 60 procent av kostnaderna.

I första hand önskas programförslag om ekologiskt producerade produkter, levande växter, blomsterodlingsprodukter och mjölkprodukter. Dessutom önskas programförslag om produkter som har skyddad ursprungsbeteckning (SUB), skyddad geografisk beteckning (SGB) eller som ingår i ordningen traditionell specialitet (GTS) eller fakultativa kvalitetstermer.

Ytterligare information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Päivi Vaismaa, 020 7725 542
Enhetens direktör Maarit Mukkala, 020 7725 575
E-post: förnamn.efternamn@mavi.fi

www.mavi.fi > marknadsstöd

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs