Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Tarkkana sukupolvenvaihdoksissa: Maatalouden luopumistuki muuttuu

Mela

Tarkkana sukupolvenvaihdoksissa: Maatalouden luopumistuki muuttuu

Tiedote.
Julkaistu: 18.10.2012 klo 11:53
Julkaisija: Mela

TIEDOTE
18.10.2012
Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Tarkkana maatilojen sukupolvenvaihdoksissa
Maatalouden luopumistuki muuttuu

Maatilojen sukupolvenvaihdoksissa pitää olla pari seuraavaa vuotta tarkkana. Useimpiin sukupolvenvaihdoksiin kiinteästi liittyvään maatalouden luopumistukeen tulee muutoksia.

Luopumistuki on maatalouden rakennekehitystä edistävä järjestelmä. Se mahdollistaa maatilojen oikea-aikaiset sukupolvenvaihdokset, kun luopujat voivat lopettaa maatalouden harjoittamisen ja saada luopumistuen normaalia vanhuuseläkeikää aikaisemmin. Nuoret yrittäjät puolestaan saavat maatalousyrityksen vastuulleen sopivassa iässä, keskimäärin 30-vuotiaina.

Lisämaakaupat loppuvat

Suomen hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jossa esitetään muutoksia luopumistukeen vuosien 2013 ja 2014 alussa.

Vuoden 2013 alussa luopumistukeen tulee muutos, mikä estää luopumistuen saamisen, jos myy tilan pellot lisämaaksi toiselle viljelijälle. Vuoden 2014 alussa luopumistuelle pääsyn ikärajat nousevat. Nykyinen luopumisjärjestelmä tulevine muutoksineen on voimassa vuoden 2014 loppuun asti.

Viljelijä voi vielä tämän vuoden ajan saada luopumistuen myymällä tilansa pellot lisämaaksi toiselle viljelijälle. Vuoden 2013 alussa tämä mahdollisuus poistuu. Luopumistukea on mahdollista saada lisämaaluovutuksen perusteella, jos hakemus on jätetty Melaan tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 31.12.2012.

Luovutettaessa tilan pellot lisämaaksi lähisukulaiselle on ikäraja 56 vuotta. Luovutettaessa pellot vieraalle edellytetään luopujalta 60 vuoden ikää. Koska luopumistukea voi hakea jo vuotta ennen varsinaisen iän täyttymistä, voivat luopumistukea tänä vuonna hakea 55 tai 59 vuotta täyttäneet luovutuksensaajan sukulaisuudesta riippuen.

Lisämaapellon ostajan oltava alle 50-vuotias lähialueen viljelijä ja hänellä on oltava voimassa pakollinen Myel-vakuutus.

Ikäraja nousee

Vielä vuonna 2013 luopumistuen voi sukupolvenvaihdoksissa saada 56-vuotiaana, jos luovutuksensaaja on luopujan lähisukulainen. Jos maatila luovutetaan sukupolvenvaihdoksella vieraalle viljelijälle, vaaditaan luopujalta vähintään 60 vuoden ikää. Luopumistukea hakevan on aina oltava alle 63-vuotias.

Vuoden 2014 alusta alkaen luopujan alaikäraja ehdotetaan nostettavaksi 59 vuoteen, kun maatila luovutetaan lähisukulaiselle. Ikärajan nosto koskisi niitä luopumistukihakemuksia, jotka jätetään vuonna 2014. Vieraalle luovutettaessa ikärajaan ei tule muutosta.

Nyt voimassa olevan lain mukaan luopumistukea voi hakea vuotta ennen varsinaisen luopumisiän täyttymistä. Vuoden 2013 alusta luopumistukea voi hakea jo kahta vuotta ennen varsinaisen iän täyttymistä. Vuonna 2013 luopumistukea voivat siis hakea 1959 ja sitä aikaisemmin syntyneet. Luopumistuen maksu alkaa, kun lopullinen tilakauppa on tehty ja ikärajavaatimus täyttyy.

Hallituksen esitykseen on sisällytetty lähisukulaisten välisiä sukupolvenvaihdoksia koskeva suojasäännös. Säännöksen mukaan ne, jotka ovat saavuttaneet vuonna 2013 luopumistukeen oikeuttavan iän, voivat hakea luopumistukea ja toteuttaa sukupolvenvaihdoksen vielä vuonna 2014 nykyisin ikärajoin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 1957 ja tätä ennen syntyneet luopujat saisivat luopumistuen 56 vuoden iässä.

Luopumistuesta haetaan aina etukäteispäätös luonnosluovutuskirjan perusteella. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) antama etukäteispäätös on voimassa 12 kuukautta, minä aikana lopullinen luopuminen tulee toteuttaa, kuitenkin viimeistään 31.12.2014. Luopumistuen maksu alkaa aikaisintaan luopumistuen alaikärajan täyttymisen jälkeen.

Lisätietoa luopumistuesta:
www.mela.fi/elaketurva/luopumistuki
Melan asiakaspalvelu, puh. 029 435 2650

Lisätietoja antavat:

Eila Tamminen
tiiminvetäjä/luopumisasiat
eila.tamminen@mela.fi
Puh. 050 362 6062

Markku Pulkkinen
viestintäpäällikkö
markku.pulkkinen@mela.fi
Puh. 050 340 5983

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa maatalousyrittäjien, kalastajien, poronhoitajien ja apurahansaajien lakisääteistä työeläkevakuuttamista. Eläke- ja tapaturmavakuutusten lisäksi Mela vastaa maatalouslomituksesta. Melan asiakkaina on 76 000 vakuutettua ja 143 000 eläkkeensaajaa. Mela maksaa eläkkeitä ja muita etuuksia yli miljardi euroa vuodessa.

www.mela.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs