Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Systemet med avträdelsestöd föreslås fortsätta fyra år till

Maa- ja metsätalousministeriö

Systemet med avträdelsestöd föreslås fortsätta fyra år till

Pressmeddelande.
Publicerad: 15.09.2014 kl. 15:16
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

Enligt regeringens förslag ska det gällande systemet med avträdelsestöd till lantbruksföretagare förlängas fram till utgången av år 2018. Vissa ändringar ska det dock bli.  Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk ska överlämnas till riksdagen.
 
Avträdelsestödet tryggar lantbruksföretagarens utkomst vid generationsväxlingar innan företagaren uppnår ålderspensionsåldern. Enligt förslaget ska systemet fortsätta gälla under åren 2015 – 2018, men i stödvillkoren ska göras vissa ändringar.

Ändrade stödvillkor  

Från år 2015 framåt ska gårdsbruksenhetens ekonomiska livsduglighet bedömas endast utifrån lantbruksinkomsten. Den inkomst som företagaren får från skogsbruk och kompletterande verksamhet tas inte längre i beaktande. Det årliga inkomstkravet är 15 000 euro under fem år.
Vid generationsväxlingar mellan nära släktingar är minimiåldern 60 år från år 2017 framåt i stället för dagens 59 år. Inom renskötseln höjs åldersgränsen också med ett år, dvs. från 56 till 57 år från ingången av år 2017.

Man får också i fortsättningen söka avträdelsestöd två år innan man uppnår minimiåldern, men betalningen inleds dock efter att man har uppnått minimiåldern.

 
Mer information:
lantbruksrådet Esko Juvonen, tfn 0295 162 271
regeringssekreterare Jarno Virta, tfn 0295 162 105
förnamn.efternamn@mmm.fi


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs