Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Studie: Kommuner använder i huvudsak inhemska livsmedel

Maa- ja metsätalousministeriö

Studie: Kommuner använder i huvudsak inhemska livsmedel

Pressmeddelande.
Publicerad: 05.04.2016 kl. 15:33
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

Kommunernas måltidsservice använder i regel inhemska råvaror visar den studie om utbudet inom den offentliga måltidservicen som jord- och skogsbruksministeriet beställt. Kommunens läge eller råvarupriset inverkar inte på andelen inhemska råvaror. De orsaker som bidrar till eller begränsar användningen av inhemska livsmedel är ekonomiska, samhälleliga och politiska eller har samband med produkten och matkedjan. Även ansvarstagandet upplevdes ofta som en positiv anledning till att använda inhemska livsmedel.

Andelen inhemska mejeriprodukter är till exempel stor: merparten av de personer som svarar för måltidsservicen uppskattade att andelen inhemska flytande mejeriprodukter är över 90 procent. Över 90 procent av det kött som kommunernas måltidsservice serverar är likaså inhemskt. När det gäller andelen inhemsk färsk fisk, inhemska grönsaker, svamp och bär var spridningen störst.

Användningen av närproducerade livsmedel varierade i kommunerna. I princip har kommunerna inte lika möjligheter att använda närproducerad mat, vilket beror på begränsad produktion eller vidare bearbetning. Samhälleliga, politiska och livsmedelskedjerelaterade frågor är orsaker som främjar eller begränsar användningen av närmat. Typiska närproducerade produkter som måltidsservicen använder är grönsaker, bageriprodukter, kött och fisk.

Att använda ekologiskt producerade livsmedel är inte särskilt vanligt. Den genomsnittliga andelen ligger under fem procent jämfört med alla livsmedel måltidsservicen använder. Bageri- och mejeriprodukter är de vanligaste ekologiska livsmedlen måltidsservicen använder.

Enkäten, som gjordes i november-december i fjol, sändes till personer som svarar för måltidsservicen i 295 kommuner. Antalet svarspersoner var 118 (svarsprocent 40). Det är inte alldels enkelt att mäta graden av inhemskhet, varför svaren är ungefärliga. En del av svarspersonerna tyckte att begreppet inhemsk var svårt att definiera, i synnerhet i fråga om vidare förädlade livsmedel.  Även årstiden och andelen inhemska livsmedel i säsongutbudet ska beaktas när man ser på resultaten.    

Mer information:
Petri Koskela, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 382, fornamn.efternamn@mmm.fi
Kaisa Reime, författare av studien, tfn 0400 856 688, fornman.efternamn@helsinki.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs