Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Spannmålsproduktionen återhämtade sig efter en svacka

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Spannmålsproduktionen återhämtade sig efter en svacka

Pressmeddelande.
Publicerad: 24.11.2011 kl. 09:00
Utgivare: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Enligt Tikes preliminära uppgifter om skördestatistiken uppgick den totala spannmålsskörden år 2011 till ungefär 3,7 miljarder kilo. Skörden ökade med en fjärdedel, cirka 755 miljoner kilo, från år 2010. För samtliga spannmålsslag ökade odlingsarealerna och hektarskördarna från år 2010. Mest ökade havre- och veteproduktionen. Veteskörden var över 980 miljoner kilo och den hittills största i Finland.

Odlingsarealen för vete ökade med en femtedel från år 2010. Proportionellt sett mest ökade odlingsarealen för höstvete, med 76 procent. Produktionen av höstvete nästan fördubblades sedan i fjol eftersom både odlingsarealen och skördenivån steg. Produktionen av vårvete ökade med 27 procent.

Odlingsarealen för råg ökade med en tiondedel från år 2010. Skördenivån steg också, vilket innebar att rågproduktionen ökade med 14 procent från i fjol och utgjorde omkring 78 miljoner kilo nu.

Fodersädesskörden ökade med mer än en femtedel

Korn är fortfarande det mest odlade spannmålsslaget i Finland. Kornskörden utgjorde 1,5 miljarder kilo i somras, vilket innebar en ökning på 13 procent jämfört med år 2010. Trots ökningen var den totala kornskörden dock den näst minsta på 2000-talet.

Produktionen av foderkorn ökade med 9 procent. Detta berodde främst på högre hektarskördar eftersom odlingsarealen visade en ytterst liten ökning. Odlingsarealen för maltkorn ökade med 11 procent och hektarskördarna med 18 procent. Produktionen av maltkorn ökade med en knapp tredjedel.

Orsakerna till en högre havreskörd var att såddarealen och hektarskörden ökade (+16 % respektive +18 %) jämfört med i fjol. Den totala havreskörden, cirka 1,1 miljarder kilo, ökade med mer än 36 procent från år 2010.

Rybsproduktionen rasade

År 2010 var odlingsarealen för rybs dubbelt så stor som året innan och översteg 140 000 hektar. Utvidgningen av odlingen blev ett kortvarigt fenomen eftersom odlingsarealen för rybs år 2011 understeg 77 000 hektar (-46 %). Hektarskörden för rybs steg från 1 120 kilo året innan till 1 200 kilo, vilket innebär att minskningen i den totala produktionen avtog. Den totala rybsproduktionen minskade från cirka 159 miljoner kilo till cirka 92 miljoner kilo (-42 %).

Odlingsarealen för raps minskade med ungefär en tiondedel från i fjol. Hektarskörden ökade emellertid med mer än 40 procent, vilket bidrog till att den totala rapsproduktionen ökade från cirka 20 miljoner kilo till cirka 26 miljoner kilo (+ 29 %).

Potatisskörden förbättrades något

Hektarskörden för potatis ökade med 7 procent från år 2010. Odlingsarealen för potatis minskade, medan den totala skörden, 687 miljoner kilo, ökade med omkring 4 procent. Odlingsarealen för sockerbetor minskade med 4 procent, medan hektarskörden ökade med en femtedel och utgjorde så gott som 45 000 kilo. Den totala skörden för sockerbetor ökade med 17 procent sedan år 2010 och uppgick till cirka 632 miljoner kilo.

Högre skörd för bondbönor och lägre skörd för ärter

Bondbönor var med i skördeundersökningen för andra året i rad. Odlingsarealen för bondböna håller på att stabilisera sig på cirka 10 000 hektar eftersom den ökade med endast 3 procent från i fjol. Hektarskörden ökade med en fjärdedel och den totala produktionen uppgick till närmare 21 miljoner kilo. Odlingsarealen för ärter minskade med en femtedel, medan hektarskörden ökade med 15 procent. Den totala ärtproduktionen minskade från drygt 13 miljoner kilo till cirka 12 miljoner kilo, det vill säga med något över 1 miljon kilo.

Statistikens bakgrund

Detta är en förhandsuppgift om den slutliga skördestatistiken som publiceras den 28 februari 2012. Skördestatistiken baseras på uppgifter från lantbrukarna. Uppgifterna har samlats in via webbtjänsten och per telefon från ca 4200 lantbrukare. Skördearealerna för odlingsväxter har beräknats genom att dra av arealer med missväxt från odlingsarealerna som finns i landsbygdsnäringsförvaltningens datasystem.

För ytterligare information

Tike, Statistiktjänster

Forskare Lauri Juntti, tel. 020 77 21 251

E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@mmmtike.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs