Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Satovahinkokorvaukset maksetaan 9.5.2012 alkaen

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Satovahinkokorvaukset maksetaan 9.5.2012 alkaen

Tiedote.
Julkaistu: 07.05.2012 klo 08:56
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto maksaa vuonna 2011 viljelmille tapahtuneista satovahingoista korvaukset 9.5.2012 alkaen. Korvauksia maksetaan yhteensä noin 300 tilalle ja korvausten kokonaismäärä on noin 1,1 miljoonaa euroa. Omavastuun ylittävästä satovahingon määrästä korvataan viljelijälle 90 %.

Omavastuun ja odotettavissa olleen sadon laskennassa käytetään viljelmän normisadon arvoa, joka perustuu vahinkovuotta edeltävien vuosien keskimääräisiin myyntihintoihin. Satovahinko saadaan vähentämällä normisadon arvosta vahinkovuonna viljelmältä saadun sadon arvo.

Korvattavien kasvien satovuoden 2011 myyntihinnat olivat keskimäärin korkeampia verrattuna edeltäviin vuosiin. Tämä tulee pienentämään maksettavia korvauksia.

Satovahinkokorvauksia haettiin eniten viljoille. Vahingon aiheuttajana oli suurimmassa osassa tapauksista liika märkyys. Uudellamaalla kasvua haittasi myös kesä- ja heinäkuun kuivuus.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Susanna Jansson
Puh. 020 7725 517
etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Ersättningarna för skördeskador betalas fr.o.m. 9.5.2012


Landsbygdsverket betalar från och med 9.5.2012 ersättningar för skördeskador som inträffat på odlingarna år 2011. Ersättningar betalas till totalt cirka 300 gårdar och det sammanlagda ersättningsbeloppet är cirka 1,1 miljoner euro. Jordbrukaren betalas ersättning för 90 % av det skördeskadebelopp som överstiger självrisken.

När självrisken och den förväntade skörden räknas ut används värdet av odlingens normskörd som baseras på de genomsnittliga försäljningspriserna åren före skadeåret. Skördeskadan beräknas genom att värdet av den skörd som bärgats på odlingen under skadeåret dras av från normskördens värde.

Skördeåret 2011 var försäljningspriserna för de grödor som ersätts i medeltal högre än åren innan. Detta kommer att minska de ersättningar som betalas ut. 

Ersättningar för skördeskador söktes främst för spannmål. I de flesta fallen orsakades skadan av rikliga regn, men i Nyland inverkade också torkan i juni och juli negativt på grödorna. 

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Susanna Jansson
Tfn 020 7725 517
förnamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs