Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Satovahinkoja ilmoitettu tavallista enemmän

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Satovahinkoja ilmoitettu tavallista enemmän

Tiedote.
Julkaistu: 24.08.2012 klo 13:12
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Sateisen kesän vuoksi viljelyalaa on tuhoutunut koko maassa arviolta yhteensä yli 52 000 hehtaaria. Määrä on tavanomaista suurempi, sillä satovahinkoalaa on ollut vuosina 2000–2010 keskimäärin 34 100 hehtaaria.

Maaseutuvirasto on koonnut tiedot ELY-keskuksilta, joita pyydettiin arvioimaan alueensa satovahinkotilannetta. Arvion mukaan korvauksia haetaan lähes 34 000 hehtaarilta, joista noin 14 000 hehtaaria on Pohjois-Pohjanmaalla, 3 900 hehtaaria Etelä-Pohjanmaalla ja 3 500 hehtaaria Pohjanmaalla. Pohjois-Savossa korvauksia haettaneen noin 2 600 hehtaarilta ja Pohjois-Karjalassa 2 500 hehtaarilta. Satovahinkoja ovat aiheuttaneet erityisesti rankat ja pitkään jatkuneet sateet ja niistä aiheutuneet tulvat.

Perjantaihin 24.8.2012 mennessä satovahinkoilmoituksia on tehty 2 229 kappaletta ja korvaushakemuksia 657 kappaletta.

Tiedot kokonaisvahingoista ja korvausten määrästä tarkentuvat myöhemmin syksyllä, kun kunnat ovat tallentaneet kaikki viljelijöiden jättämät ilmoitukset ja korvaushakemukset. Satovahinkokorvaukset voidaan todennäköisesti maksaa keväällä 2013, kun vuoden 2012 hintatilastot valmistuvat.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Susanna Jansson
p. 020 77 25517
etunimi.sukunimi@mavi.fiFler skördeskador än vanligt har anmälts

På grund av den regniga sommaren har sammanlagt mer än 52 000 hektar odlingsareal förstörts i hela landet. Siffran är större än normalt, eftersom skördeskadearealen åren 2000–2010 uppgick till i medeltal 34 100 hektar.

Landsbygdsverket har samlat in uppgifterna från ELY-centralerna som ombads uppskatta skördeskadeläget i den egna regionen. Enligt uppskattningen söks ersättning för nästan 34 000 hektar, varav 14 000 hektar ligger i norra Österbotten, 3 900 hektar i södra Österbotten och 3 500 hektar i Österbotten. I norra Savolax torde ersättning sökas för cirka 2 600 hektar och i norra Karelen för 2 500 hektar. Skördeskadorna har framför allt orsakats av kraftiga och ihållande regn och därpå följande översvämningar.

Fram till fredag 24.8.2012 hade 2 229 skördeskadeanmälningar och 657 ansökningar om ersättning lämnats in.

Senare under hösten preciseras uppgifterna om de sammanlagda skadorna och ersättningsbeloppet, då kommunerna har registrerat alla anmälningar och ansökningar om ersättning som jordbrukarna lämnat in. Skördeskadeersättningarna kan sannolikt betalas ut våren 2013 när statistiken över 2012 års priser blir klar.

Ytterligare upplysningar lämnas vid Landsbygdsverket av:
Överinspektör Susanna Jansson
tfn 020 77 25517
förnamn.efternamn@mavi.fi


Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs