Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Sähköinen viljelijätukihaku yhä suositumpaa

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Sähköinen viljelijätukihaku yhä suositumpaa

Tiedote.
Julkaistu: 27.09.2013 klo 10:01
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Kevään 2013 tukihaussa jo yli neljännes viljelijöistä halusi hoitaa tukihaun täysin sähköisesti ilman painettuja oppaita tai lomakkeita. Sähköisen hakemuksen palauttaneista noin 99 prosenttia aikoo jättää tukihakemuksen sähköisesti myös vuonna 2014. Paperilomakkeilla tukia hakeneista noin 45 prosenttia pitää Vipun käyttöä mahdollisena tukihakutapana.

Vipun selkeys ja hyödyllisyys saivat kehuja

Maaseutuviraston keväällä 2013 viljelijöille ja neuvojille tekemien palautekyselyiden mukaan viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipu on hyödyllinen, helppokäyttöinen, nopea ja sisällöltään selkeä sovellus. Vipun käyttäjät kiittelivät palautteessa aiempien vuosien tapaan erityisesti Vipuneuvojan hyödyllisyyttä ja mahdollisuutta tehdä sähköisiä karttakorjauksia.

Paperihakemuksista sähköiseen hakuun

Sähköisen tukihaun suosio on kasvanut vuosi vuodelta, ja tänä keväänä jo noin 56 prosenttia Suomen maatiloista teki sähköisen tukihakemuksen. Yli puolet paperihakemuksen palauttaneista viljelijöistä ilmoitti, ettei käyttänyt sähköistä tukihakua, koska halusi palauttaa tukihakemuksen henkilökohtaisesti kunnan maaseututoimistoon. Myös tottumus ja halu hakea tuet paperilomakkeilla olivat merkittäviä syitä olla käyttämättä Vipu-palvelua.

Neuvojista valtaosa oli tehnyt tukihakemuksia sekä sähköisesti että paperilomakkeilla. Mitä enemmän hakemuksia neuvoja oli tehnyt, sen todennäköisemmin hakemukset oli tehty sähköisesti. Neuvojien merkittävimmät syyt olla täyttämättä sähköistä hakemusta olivat asiakkaan halu palauttaa hakemus paperilomakkeilla, toimimattomat tietoliikenneyhteydet ja se, ettei kaikkia lomakkeita voinut palauttaa sähköisesti.

Kohti tukihakua 2014

Palautekyselyiden mukaan tukihakuasioista saatiin parhaiten tietoa sähköisistä palveluista, mutta paperilomakkeilla tukia hakeneet pitivät tärkeinä myös henkilökohtaisia kontakteja ja painettua materiaalia. Sähköisen hakemuksen palauttaneet toivovat, että Maaseutuvirasto painottaa myös jatkossa erityisesti internetsivuja, verkko-oppaita ja sähköpostia. Syksyllä julkaistava uusi Mavi.fi-verkkosivusto palvelee tukea hakevia viljelijöitä edeltäjäänsäkin paremmin.

Vuoden 2014 tukihaun suunnittelu on alkanut Maaseutuvirastossa. Viljelijöiltä ja neuvojilta saatu palaute otetaan huomioon sähköisen tukihaun kehittämisessä.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Suunnittelija Pia-Maria Jokipii
020 772 5535
etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Allt fler ansöker om jordbrukarstöd via webben

Våren 2013 ville redan över en fjärdedel av jordbrukarna sköta stödansökan helt elektroniskt, utan tryckta guider och blanketter. Av dem som lämnade in ansökan elektroniskt har omkring 99 procent för avsikt att ansöka om stöd via webben också år 2014. Av dem som ansökte om stöd på pappersblanketter anser omkring 45 procent att Vipu är en ansökningskanal som de möjligen kommer att använda.

Vipu beröms för överskådlighet och nytta

Enligt responsenkäter som Landsbygdsverket våren 2013 utförde bland jordbrukare och rådgivare är Viputjänsten en nyttig, lättanvänd och snabb tillämpning med ett innehåll som är lätt att överblicka. De som använt Vipu berömde särskilt Vipurådgivaren och möjligheten att göra elektroniska kartkorrigeringar. De här har uppskattats också under tidigare år.

Från papper till e-tjänst

Den elektroniska stödansökan har blivit populärare för varje år. I våras lämnade redan omkring 56 procent av gårdarna i Finland in sin ansökan på elektronisk väg. Mer än hälften av de jordbrukare som hade lämnat in en pappersansökan meddelade att de inte använde e-tjänsten eftersom de ville ge in stödansökan personligen till kommunens landsbygdskansli. Också gammal vana och önskan att använda pappersblanketter för ansökan var viktiga anledningar till att inte anlita Viputjänsten.

Största delen av rådgivarna hade lämnat in stödansökningar både elektroniskt och på papper. Ju fler ansökningar rådgivaren hade gjort, desto sannolikare var det att Viputjänsten hade använts. Rådgivarnas viktigaste anledningar till att inte fylla i ansökan i e-tjänsten var kundens önskemål att ansökan skulle ges in på papper, krånglande teleförbindelser och det faktum att inte alla blanketter kunde lämnas in elektroniskt.

Inför 2014 års stödansökan

Enligt responsenkäterna var de elektroniska tjänsterna den bästa kanalen för information om sådant som gällde ansökan om stöd, men de som hade använt pappersblanketter ansåg också att personliga kontakter och tryckt material är viktiga informationskanaler.  De som hade valt e-ansökan önskar sig att Landsbygdsverket också i fortsättningen betonar i synnerhet webben, nätguider och e-post. Den nya webbplatsen Mavi.fi som öppnas i höst kommer att vara ännu bättre än sin föregångare när det gäller att betjäna jordbrukare som ansöker om stöd.

Landsbygdsverket har börjat planera 2014 års stödansökan. Responsen från jordbrukarna och rådgivarna kommer att beaktas när e-ansökan utvecklas.

Mer information från Landsbygdsverket:
Planerare Pia-Maria Jokipii
020 772 5535
fornamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs