Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Sähköinen asiointi on kasvattanut suosiotaan viljelijöiden keskuudessa

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Sähköinen asiointi on kasvattanut suosiotaan viljelijöiden keskuudessa

Tiedote.
Julkaistu: 08.03.2011 klo 12:14
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Sähköinen tukihaku on kasvattanut suosiotaan erityisesti nuorten viljelijöiden keskuudessa. Maaseutuviraston teettämän tuoreen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista ilmenee, että jopa 49 prosenttia viljelijöistä on hyvin tai melko kiinnostunut jättämään tukihakemuksen sähköisesti. Vastaava luku vuonna 2008 oli 40 prosenttia.

Verrattaessa nyt saatuja tuloksia kahden vuoden takaisen kyselyn tuloksiin vastaajat näkevät eri tukimuotojen hakuehtoihin liittyvät asiat kautta linjan selkeämpinä. Selkeimpinä pidettiin LFA- ja tilatuen hakumenettelyjä, kun taas eläinten hyvinvoinnin tuki ja täydentävät ehdot koettiin edelleen haasteellisimpina järjestelminä. Eläinten hyvinvoinnin tuelle ja täydentäville ehdoille annetut arvosanat tosin nousivat eniten verrattuna vuoteen 2008.

Tukien hakemiseen liittyvistä asioista korkeimmat arvosanat saivat edelleen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen toiminta ja lomakkeille esitäytettyjen tietojen oikeellisuus. Heikoimpina vastaajat taas näkivät päätukihakuoppaan ja sen täyttöohjeiden selkeyden. Kokonaisuudessaan tukihakukuun liittyvien kouluarvosanojen keskiarvo oli 7,82, kun se vuonna 2008 oli 7,83.


Tukivalvonta kiitettävällä tasolla

Suhtautuminen valvontaan on pääosin myönteistä ja esimerkiksi valvojien esittäytyminen tilalle saapuessaan on ollut asiallista lähes jokaisen (96 %) vastanneen mielestä. Vastaajat uskovat kuitenkin edelleen, että Suomessa maataloustukien valvonta on muita EU-maita tiukempaa, vaikkakin mielipiteissä on tapahtunut muutosta lievempään suuntaan. Valvontakäynnille kokonaisuudessaan annettu kouluarvosana on 8,42, kun se vuonna 2008 oli 8,50.

Tarkastajien käyttäytymisen asiallisuus sai valvontatapahtumaa arvioitaessa viljelijöiltä korkeimmat arvosanat. Lisäksi 70 prosenttia vastaajista koki saaneensa riittävät perusteet valvontaseuraamukselle, kun vastaava prosentti vuonna 2008 oli 68. Maataloushallinnon kannalta haasteellista kuitenkin on, että valvontaseuraamuksen oikeudenmukaiseksi kokevien määrä on edelleen laskenut vuoden 2008 kyselyn 45 prosentista nykyiseen 40 prosenttiin.

Tiedot ilmenevät Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:n Maaseutuviraston toimeksiannosta laatimasta kyselystä. Lomakekysely tehtiin joulukuussa 2010. Kysely toimitettiin 2000:lle vuoden 2010 maataloustukien valvonnassa olleelle tilalle. Vastauksia analysoitiin 896. Kyselyn vastausprosentti oli 45.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Valvontayksikön johtaja Jukka Pekonniemi
Puh. 020 7725 694
jukka.pekonniemi@mavi.fi

Ylitarkastaja Jaakko Rinne
Puh. 020 7725 648
jaakko.rinne@mavi.fi
Elektronisk kundservice allt mer populär bland jordbrukarnaDet har blivit allt mer populärt att ansöka om stöd elektroniskt, framför allt bland unga jordbrukare. Resultaten av den enkät om kundtillfredsställelse som Landsbygdsverket nyligen lät utföra visar att rentav 49 procent av jordbrukarna är mycket eller ganska intresserade av att lämna in stödansökan elektroniskt. Motsvarande siffra år 2008 var 40 procent.

När man jämför de nya resultaten med dem från enkäten för två år sedan anser respondenterna att ansökningsvillkoren för de olika stödformerna genomgående är tydligare. Ansökningsförfarandena för LFA och gårdsstöd var tydligast, medan stödet för djurens välbefinnande och tvärvillkoren alltjämt betraktades som de krångligaste systemen. Vitsorden för stödet för djurens välbefinnande och tvärvillkoren steg ändå mest jämfört med år 2008.

När det gäller ansökan om stöd gavs fortfarande de högsta vitsorden för det arbete som kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter utför och riktigheten av de förhandsifyllda uppgifterna på blanketterna. Sämst vitsord fick däremot ansökningsguiden och ifyllningsanvisningarna för huvudstödansökan. Allt som allt var det genomsnittliga skolvitsordet för stödansökan 7,82 då det år 2008 var 7,83.


Stödövervakningen på berömlig nivå

Inställningen till övervakning är i huvudsak positiv och till exempel tycker nästan alla respondenter (96 %) att inspektörerna presenterat sig korrekt då de kommit till gården. Respondenterna tror ändå fortfarande att övervakningen av jordbruksstöd är strängare i Finland än i andra EU-länder, även om åsikterna har mildrats något. Skolvitsordet för övervakningsbesöket som helhet är 8,42 då det år 2008 var 8,50.

Vid bedömningen av övervakningshändelsen fick inspektörernas sakliga uppträdande de högsta vitsorden. Dessutom upplevde 70 procent av respondenterna att de fått tillräckliga motiveringar för en övervakningspåföljd, då motsvarande procenttal år 2008 var 68. För jordbruksförvaltningen är det ändå en utmaning att antalet jordbrukare som anser att övervakningspåföljden är rättvis har minskat ytterligare från 45 procent år 2008 till nuvarande 40 procent.

Uppgifterna framgår av den enkät som Suomen Gallup Elintarviketieto Oy utarbetat på uppdrag av Landsbygdsverket. Blankettenkäten utfördes i december 2010. Enkäten skickades till 2000 gårdar som varit föremål för övervakning av jordbruksstöd år 2010. Antalet analyserade svar var 896 och svarsprocenten 45.


Ytterligare upplysningar lämnas vid Landsbygdsverket av:
Kontrollenhetens direktör Jukka Pekonniemi
Tfn 020 7725 694
jukka.pekonniemi@mavi.fi

Överinspektör Jaakko Rinne
Tfn 020 7725 648
jaakko.rinne@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs