Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Positiva skördeutsikter för spannmål

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Positiva skördeutsikter för spannmål

Tiedote.
Julkaistu: 26.07.2011 klo 09:00
Julkaisija: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Den förväntade spannmålsskörden uppgår till totalt 3,5 miljarder kilo. I år kommer skörden att vara betydligt större än i fjol, men mycket mindre än år 2009 (4,1 miljarder kilo). Rybsskörden kommer att vara omkring 30 procent mindre än den rekordstora skörden i fjol.

I sommar har vädret i genomsnitt varit gynnsamt för odlingsväxterna. Förhållandena har emellertid varierat betydligt i olika regioner. Det har funnits stora skillnader till och med mellan grannkommunerna, bland annat på grund av regnskurar. Under den återstående vegetationsperioden kan vädret ännu påverka skörden betydligt.

Skördeutsikterna är i huvudsak normala. Den förväntade skörden torde öka med 0,5 miljard kilo jämfört med år 2010 och kommer att vara nästan lika stor som den genomsnittliga skörden de senaste tio åren. Förhoppningarna om skörden är större på grund av en 10 procent större spannmålsareal och en genomsnittlig hektarskörd som uppskattas bli en fjärdedel större än i fjol.

Rekordstor veteskörd

Skördeutsikterna för vete är gynnsamma. Den totala veteskörden förväntas öka med 33 procent jämfört med i fjol och uppgå till 960 miljoner kilo. Om dessa förväntningar förverkligas, kommer veteskörden att vara den största som någonsin bärgats i Finland. Rågskörden fortsätter att öka sedan förra året. Ökningen är 10 miljoner kilo, och skörden uppgår till närmare 80 miljoner kilo.

Enligt skördeutsikterna vid denna tidpunkt kommer fodersädesskörden, det vill säga den totala skörden av korn, havre och blandsäd, också att öka med 13 procent jämfört med år 2010. Kornskörden förväntas öka med drygt 100 miljoner kilo och havreskörden med närmare 200 miljoner kilo. Förhoppningarna om blandsädesskörden ligger däremot på litet lägre nivå som året innan.

Den totala rybsskörden kommer att vara mindre eftersom odlingsarealen för rybsen har minskat med 45 procent sedan år 2010. I sommar är rybsarealen 77 000 hektar. Hektarskörden av rybs förväntas dock bli större än i fjol. Utifrån detta uppskattas rybsskörden uppgå till 110 miljoner kilo.

Tabellen som ansluter sig till statistiken har lagts ut på lantbruksstatistiktjänsten Matilda.

 

Ytterligare information

 Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Aktuarie Sirpa Karppinen, puh. 020 77 21 341

Produktionschef Esa Katajamäki, puh. 020 77 21 237

Uppgifterna framgår av Tikes första preliminära skördestatistik i sommar. Tikes preliminära skördestatistik grundar sig på uppskattningar som ProAgrias växtodlingsexperter givit för sina egna områden. Uppskattningarna beskriver situationen 15.7. De kommunvisa uppskattningarna baserar sig på ungefärliga iakttagelser och lokal sakkännedom. Odlingsväxternas arealer grundar sig på uppgifter som odlarna meddelat i samband med stödansökningarna. Uppgifterna utgår från stödregistrets situation 15.7.2011, då största delen av odlingsarealerna var antecknade.

Nästa preliminära skördestatistik som beskriver situationen 25.8 kommer ut 1.9.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs