Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Peruslohkojen korjaukset voi pian ilmoittaa sähköisesti Vipu-palvelussa

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Peruslohkojen korjaukset voi pian ilmoittaa sähköisesti Vipu-palvelussa

Tiedote.
Julkaistu: 21.12.2010 klo 11:20
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Viljelijä voi ensi keväänä ilmoittaa sähköisesti peltojen pinta-aloja koskevat peruslohkojen korjaukset. Maaseutuvirasto tarjoaa sähköisen karttakorjauksen ensimmäisen kerran kevään tukihaussa, osana viljelijätukien sähköistä hakua ja Vipu-palvelua.

Sähköinen palvelu helpottaa viljelijöiden asiointia, tehostaa hallinnon toimintaa ja yhtenäistää karttakorjausten käsittelyä. Tällä hetkellä tuen hakija palauttaa korjauspyynnön paperilla kuntaan, joka toimittaa sen ELY-keskukseen ja ELY-keskus edelleen digitoitavaksi. Nykyinen menettely vaatii paperien postittamista ja paperille tehtyjen merkintöjen tulkintaa.


Sähköinen ilmoitus on tarkempi

Sähköisesti tehty korjauspyyntö on tarkempi eikä jätä tulkinnanvaraa kuten paperille piirretty viiva. Tuenhakija saa samalla myös tarkan tiedon muutoksen vaikutuksesta pinta-alaan.

Karttasovelluksessa käytetään viimeisintä ilmakuva-aineistoa. Ilmakuvaa voidaan lähentää ja loitontaa tarpeen mukaan. Peruslohkon muokkaustoiminnon avulla käyttäjä pystyy tekemään korjauksia haluamiinsa kohtiin olemassa olevan rajaviivan pisteitä siirtämällä.

Mittaustyökalujen avulla voidaan helpottaa rajaviivan oikean paikan löytämisessä. Käyttäjä voi antaa vapaamuotoisia kommentteja selventämään tehtyjä muutoksia.


Pinta-alatieto vaikuttaa tukiin

Joissain tapauksissa sähköinen korjauspyyntö menee ensin kunnan viranomaisen hyväksyttäväksi. Tällaisia ovat tapaukset, joissa korjauksen seurauksena peruslohkon rajaviiva menee jonkun toisen peruslohkon puolelle sekä tilanteet, joissa peruslohkon pinta-ala suurenee tai pienenee enemmän kuin 5 aaria. Muut korjaukset eivät vaadi erillistä hyväksyntää.

Peruslohkorekisteri luo perustan pinta-alatukien haulle. Tieto peruslohkon oikeasta pinta-alasta on tuenhakijalle erittäin tärkeä. Jos pinta-ala on ilmoitettu todellista pienemmäksi, tuenhakijalta jää saamatta osa tuesta, johon hän olisi oikeutettu. Liian suureksi ilmoitettu pinta-ala voi puolestaan johtaa tukileikkauksiin valvonnan seurauksena.


Vipu-palveluun lähetetään tilaamatta käyttöoikeuksia

Yhden omistajan tilat saavat automaattisesti Vipu-palvelun käyttöoikeudet ennen kevään viljelijätukihaun alkua. Ehtona on, että tuenhakija on yhden omistajan tilan ensisijainen viljelijä ja on saanut tukea vuonna 2010. Muut tuenhakijat saavat palvelut käyttöönsä palauttamalla Vipu-palvelun käyttöoikeuslomakkeen (405) kuntaan.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Erikoissuunnittelija Ilkka Kommeri
Puh. 020 7725 584
etunimi.sukunimi@mavi.fi
www.mavi.fi/vipu
Korrigeringar av basskiften kan snart anmälas elektroniskt i VipuI vår kommer jordbrukarna att kunna anmäla korrigeringar av basskiftesarealerna elektroniskt. I vårens ansökningsomgång för stöd tillhandahåller Landsbygdsverket för första gången elektronisk kartkorrigering som ett inslag i den elektroniska ansökan om jordbrukarstöd och i Vipu-tjänsten.

Den elektroniska tjänsten gör det lättare för jordbrukarna att uträtta ärenden, effektiviserar förvaltningens verksamhet och förenhetligar behandlingen av kartkorrigeringar. För närvarande ska sökanden lämna in begäran om korrigering till kommunen i pappersform. Kommunen sänder begäran till ELY-centralen, som sänder den vidare för att digitaliseras. Det här förfarandet kräver att papper postas och anteckningarna på pappren tolkas.


Elektroniska anmälningar är exaktare

En elektronisk begäran om korrigering är exaktare och lämnar inte rum för tolkning på samma sätt som streck som dragits på papper. Sökanden får samtidigt också exakt information om hur ändringen inverkar på arealen.

Karttillämpningen använder det färskaste flygbildsmaterialet. Flygbilderna kan zoomas efter behov. Med hjälp av en funktion för basskiftesbearbetning kan användaren korrigera önskade ställen genom att flytta punkter som ingår i den befintliga gränslinjen.

Mätverktygen gör det lättare att hitta rätt plats för gränslinjen. Användaren kan fritt formulera kommentarer som förtydligar ändringarna.


Arealuppgiften påverkar stöden

I vissa situationer ska den elektroniska begäran om korrigering först godkännas av den kommunala myndigheten. Det gäller fall där basskiftets gränslinje till följd av korrigeringen sträcker sig in i ett annat basskifte och fall där basskiftesarealen ökar eller minskar med mer än 5 ar. Andra korrigeringar behöver inte godkännas separat.

Basskiftesregistret ligger till grund för ansökan om arealstöd. För sökanden är det mycket viktigt att uppgiften om basskiftesarealen är rätt. Om arealen har uppgetts vara mindre än den i verkligheten är, går sökanden miste om en del av det stöd som han eller hon har rätt till. Arealer som uppgetts vara större än de är kan å sin sida leda till att stöden minskas efter att felet upptäckts vid kontroller.


Åtkomsträttigheter till Vipu skickas utan beställning

Gårdar med en enda ägare får automatiskt åtkomsträttigheter till Vipu innan vårens ansökan om jordbrukarstöd inleds. Förutsättningen är att sökanden är primär odlare på en gård med en enda ägare och fick stöd 2010. Andra sökande får tillgång till tjänsterna genom att lämna in en blankett för ansökan om användarrättigheter (blankett 405) till kommunen.


Ytterligare upplysningar från Landsbygdsverket:
Specialplanerare Ilkka Kommeri
Tfn 020 7725 584
fornamn.efternamn@mavi.fi
www.mavi.fi/vipu/sv

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs