Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Paperilomakkeisiin tottuneella on kynnys vaihtaa sähköiseen viljelijätukihakuun

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Paperilomakkeisiin tottuneella on kynnys vaihtaa sähköiseen viljelijätukihakuun

Tiedote.
Julkaistu: 14.03.2013 klo 10:58
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Tottumus paperisten lomakkeiden käyttöön on tärkein syy olla hakematta tukia sähköisesti. Tieto ilmenee Maaseutuviraston tekemästä asiakastyytyväisyyskyselystä, joka kohdistui viime vuonna maataloustukien valvonnassa olleille tiloille. Valvontakäynnille kokonaisuudessaan annettu kouluarvosana on 8,38, kun se vuonna 2010 oli 8,42.  

Toiseksi yleisimpänä syynä sähköisen haun käyttämättömyyteen viljelijät mainitsevat sen, että he haluavat kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tarkistavan tukihakemukset niiden jättövaiheessa. Vuonna 2012 noin 45 prosenttia viljelijöistä jätti tukihakemukset sähköisesti.

Kunnan palvelut saavat kiitosta

Tukihakuun liittyvistä asioista viljelijät arvostavat eniten kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen palveluja ja tukihakulomakkeiden esitäyttötietojen oikeellisuutta. Heikoimpina asioina viljelijät kokevat päätukihakuoppaan ja eläintukien hakuoppaiden selkeyden.

Kokonaisuudessaan tukihakuun liittyvien asioiden saamat kouluarvosanat ovat nousseet. Tukihaun kouluarvosanojen keskiarvo on 7,90, kun se vuonna 2010 oli 7,82.

Selkeimpinä viljelijät kokevat edelleen tilatuen ja luonnonhaittakorvauksen hakumenettelyt, kun taas eläinten hyvinvoinnin tuki ja täydentävät ehdot koetaan haasteellisimpina järjestelminä. Erityisen vaikeana viljelijät kokivat eläinten hyvinvoinnin tuen, sillä sen saama arvosana on ainoa, joka laski jonkin verran verrattuna vuoteen 2010.

Tukivalvonnoista saatavilla tietoa yhä paremmin

Kyselyn tulosten mukaan tukivalvonnoista on saatavilla paremmin tietoa kuin aikaisempina vuosina. Vastanneista 79 prosenttia koki, että tukivalvonnoista on saatavilla riittävästi tietoa, kun edellisessä kyselyssä vastaava luku oli 70 prosenttia. Tukivalvontoihin liittyen vastaajat pitävät tärkeimpänä tietolähteenä hakuopasta ja tukihakemusten täyttöohjeita sekä ammattilehtiä.

Valvontatilanteeseen liittyvistä asioista valvojien käyttäytymisen asianmukaisuus saa edelleen korkeimmat arvosanat (9,00). Lisäksi valvojien maatalouden asiantuntemuksesta, valvontasäädösten tuntemuksesta ja valvontamenetelmistä kertomisesta annetut arvosanat nousivat vuoteen 2010 verrattuna.

Vastaajista 78 prosenttia kokee saaneensa riittävät perusteet tuen leikkaamiselle tai sanktionnille, kun vastaava luku vuonna 2010 oli 70 prosenttia. Suuri osa vastanneista (81 prosenttia) tosin pelkää edelleen rikkovansa tukiehtoja vahingossa.

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:n teki kyselyn Maaseutuviraston toimeksiannosta. Lomakekysely lähetettiiin joulukuussa 2000:lle vuoden 2012 maataloustukien valvonnassa olleelle tilalle. Vastauksia analysoitiin 907. Kyselyn vastausprosentti oli 45.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Osastonjohtaja Carl-Gustav Mikander
Puh. 020 7725 682
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Ylitarkastaja Jaakko Rinne
Puh. 020 7725 648
etunimi.sukunimi@mavi.fi


 

Vanan vid pappersblanketter en tröskel för att börja söka jordbrukarstöd via webben

 

Vanan att hantera pappersblanketter är den viktigaste orsaken till att inte ansöka om stöd via webben. Det här framgår av en kundnöjdhetsenkät som Landsbygdsverket har låtit utföra bland sådana gårdar som i fjol var föremål för kontroll av jordbruksstöd. Gårdarna gav kontrollbesöket som helhet skolvitsordet 8,38. År 2010 var vitsordet 8,42. 

Den näst viktigaste orsaken till att inte lämna in stödansökan via webben är enligt jordbrukarna att de vill att kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ska granska stödansökningarna i inlämningsskedet. År 2012 lämnade ca 45 procent av jordbrukarna in stödansökningarna via webben.

 Kommunal service uppskattas

Av sådant som har med stödansökan att göra värdesätter jordbrukarna främst den service som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ger och de korrekt förhandsifyllda uppgifterna på blanketterna för stödansökan. Däremot kommer guiden för vårens samlade stödansökan och de guider som handlar om djurstöden på sista plats på samma lista, eftersom de inte anses vara särskilt överskådliga.

Över lag har skolvitsorden för sådant som har med stödansökan att göra stigit. Medelvitsordet för stödansökan är nu 7,90. År 2010 var det 7,82.

Liksom tidigare anser jordbrukarna att förfarandet vid ansökan om gårdsstöd och kompensationsbidrag är överskådligast och att stödet för djurens välbefinnande och tvärvillkoren är de mest utmanande systemen. Särskilt svårt tycker jordbrukarna att stödet för djurens välbefinnande är. Det är det enda stöd vars vitsord sjönk litet från 2010 års nivå.

Allt mer information om stödkontrollerna står att få

Enligt enkätresultaten står mer information om stödkontrollerna att få än under tidigare år. Sammanlagt 79 procent av de svarande tyckte nu att tillräckligt med information om kontrollerna finns tillgänglig – i den föregående enkäten gav 70 procent det svaret. För stödkontrollernas del tycker de som svarat att ansökningsguiden och de ifyllningsanvisningar som hör ihop med respektive stödansökan samt facktidningarna är den viktigaste informationskällan.

När det gäller sådant som har med tillsynssituationen att göra ges det högsta betyget (9,00) alltjämt för att kontrollanterna uppför sig sakligt. Dessutom steg vitsorden för kontrollanternas sakkunskap i jordbruksfrågor, kontrollanternas kännedom om övervakningsbestämmelserna och den information som kontrollanterna ger om kontrollmetoderna.

Nu tycker 78 procent av de svarande stödsänkningar eller sanktioner har motiverats tillräckligt. År 2010 var andelen lägre, 70 procent. En stor del av de svarande (81 procent) är visserligen fortfarande rädd för att av misstag bryta mot stödvillkoren.

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy utförde enkäten på uppdrag av Landsbygdsverket. Blankettenkäten sändes i december till 2000 gårdar som hade omfattats av kontroll av jordbruksstöden år 2012. Sammanlagt 907 svar analyserades. Svarsprocenten var 45.

 Mer information från Landsbygdsverket:
Avdelningsdirektör Carl-Gustav Mikander
Tfn 020 7725 682
fornamn.efternamn@mavi.fi

Överinspektör Jaakko Rinne
Tfn 020 7725 648
fornamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs