Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Opinnäytetyö: Kutterilastu toimii broilerikasvattamon pehkumateriaalina tietyin edellytyksin

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Kutterilastu toimii broilerikasvattamon pehkumateriaalina tietyin edellytyksin

Tiedote.
Julkaistu: 26.04.2013 klo 14:46
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Broilerikasvattamoiden pehkumateriaalina on yleisimmin Suomessa käytetty kuiviketurvetta. Kuiviketurpeella on lukuisia käytännössä hyviksi havaittuja ominaisuuksia, jotka puoltavat sen käyttöä pehkuna. Kuiviketurpeen saatavuus on kuitenkin heikentynyt kahden turpeentuotannolle huonosti soveltuneen kesän jäljiltä. Toinen pehkumateriaalien vertailuun ja syvempään tutkimukseen johtanut seikka on broilerituotannossa voimaan astunut hyvinvointidirektiivi, joka määrittelee vaatimukset lintujen olosuhteille kasvattamoissa. Lintujen jalkapohjien kunto vaikuttaa moneen hyvinvointidirektiivin osa-alueeseen, joihin pehkumateriaalilla on suuri merkitys. Kolmen erilaisen pehkumateriaalin vaikutuksia tuotantoon ja lintujen hyvinvointin on tutkinut Timo Mäkelä opinnäytetyössään Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa.

Käytännön tutkimuskoe suoritettiin HK Agrin pyynnöstä Oittisen tila Oy:n broilerikasvattamoissa Sastamalassa normaalin kasvatuserän puitteissa. Tutkimuskokeessa tutkittiin kolmea eri pehkumateriaalia eri kasvatusosastoissa. Tutkimushankkeen tilatason koe ajoittui marraskuusta 2012 tammikuuhun 2013. Työn tavoitteena oli saada tietoa broilerinkasvatuksen tuotantoteknisiin vaiheisiin.

Jokaisella pehkumateriaalilla on omat erityispiirteensä ja vaikutuksensa tuotanto-olosuhteisiin

Tutkimuksen kohteena olleet pehkumateriaalit olivat kuiviketurve, kutterinlastu sekä niistä tehty seos, jossa oli noin puolet kumpaakin kuivikemateriaalia. Seoksen oli kehittänyt Bio-Humus Oy, joka toimittaa kuivikemateriaalia suurelle osalle HK Agrin broilerinlihan sopimustuottajista. Tutkimuksessa ilmenee, että kaikilla tutkimuksessa kokeilluilla pehkumateriaaleilla pystytään täyttämään hyvinvointidirektiivin asettamat olosuhdevaatimukset. Tavoitteeseen pääsy edellyttää hoitohenkilökunnalta ammattitaitoa ja oman kasvattamonsa teknisten osa-alueiden hallintaa sekä hyvää ”lintusilmää” tunnistamaan lintujen tarpeet ja mieltymykset. Kutteria sisältävät pehkumateriaalit kuitenkin teettävät huomattavasti enemmän työtä verrattuna kuiviketurpeeseen. Lisäksi sitä tarvitaan enemmän kuin turvetta.

Lintujen hyvinvointi on perusedellytys tuotannon elintarvikehygieniassa, tuotannon imagossa sekä työn mielekkyydessä ja kustannustehokkuudessa. Lisänäyttöjä tarvitaan vielä uusien ja erilaisten pehkumateriaalien soveltuvuudesta erityyppisiin kasvattamomalleihin ja tuotantotapoihin. Myös näiden vaihtoehtojen kartoittaminen ja kokeilu tuotanto-olosuhteissa ovat tutkimuksen kohteena tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Timo Mäkelä, timo.to.makela@student.hamk.fi tai makela.tt@luukku.com

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs