Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Opinnäytetyö: Biopidätysrakennne – monipuolinen menetelmä huleveden hallintaan

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Biopidätysrakennne – monipuolinen menetelmä huleveden hallintaan

Tiedote.
Julkaistu: 20.08.2014 klo 08:15
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hulevesi huuhtoo pinnoilta mukaansa monenlaisia haitta-aineita ja ravinteita. Tehokkaasti viemäröidyillä alueilla nämä epäpuhtaudet päätyvät kuormittamaan huleveden purkuvesistöjä. Suoran viemäröinnin sijaan huleveden laatua kannattaa parantaa hajautetusti lähellä huleveden syntypaikkaa. Samalla voidaan tasata virtaamahuippuja ja saadaan ohjattua hulevettä kasvillisuuden käyttöön. Biopidätysrakenne on eräs monipuolisimmista hajautetun huleveden hallinnan menetelmistä ja soveltuu mainiosti huleveden laadunhallintaan.

Biopidätysrakenteessa huleveden annetaan suotautua kasvipeitteisen maarakenteen läpi, jolloin erilaiset mekaaniset, kemialliset ja biologiset prosessit voivat puhdistaa hulevettä. Yhtä kaikissa oloissa ja kaikille epäpuhtauksille toimivaa rakennetta ei kuitenkaan ole, vaan rakenne kannattaa suunnitella kohdennetusti vähentämään kyseiseltä alueelta tulevaa ainekuormitusta. Hämeen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun koulutusohjelmassa opiskellut Mervi Kokkila selvitti opinnäytetyössään, miten biopidätysrakenteella voidaan vaikuttaa huleveden laatuun, ja miten rakenne kannattaa suunnitella, kun tavoitteena on hulevedessä olevien eri aineiden vähentäminen.

Kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin pohjautuvassa työssä laadittiin ohjeistoa biopidätysrakenteen rakennesuunnittelun tueksi. Tarkastelu tehtiin ainekohtaisesti, jolloin rakenteessa huleveden laatuun vaikuttavat ainekierrot ja prosessit oli mahdollista kuvata. Samalla voitiin ottaa huomioon olosuhteiden vaikutus rakenteen toimintaan ja pystyttiin hakemaan kunkin haitta-aineen tai ravinteen vähentämiseen parhaiten sopivia rakennetyyppejä.

Opinnäytetyö on luettavissa ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastossa

Lisätietoja:

Mervi Kokkila, sp. mervi.kokkila (at) student.hamk.fi

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs