Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Nya jordbrukslagar till riksdagen för behandling

Maa- ja metsätalousministeriö

Nya jordbrukslagar till riksdagen för behandling

Pressmeddelande.
Publicerad: 15.09.2014 kl. 15:14
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

Regeringen föreslår ändringar i lagen om EU:s direktstöd till jordbruket samt nationella stöd.   Ändringarna följer av reformen av EU:s jordbrukspolitik som man kom överens om sommaren 2013. Det nya stödsystemet börjar gälla nästa år.

I lagförslaget ingår de nationella bestämmelser om ändring av stödsystemet som reformen kräver. Systemet med samlat gårdsstöd som nu tillämpas ersätts av ett grundstöd som beviljas enligt stödrättigheter fastställda inom systemet med samlat gårdsstöd. Stödrättigheter behöver inte sökas på nytt på grund av reformen.

I lagen föreslås bestämmelser om produktionskopplade stöd för mjölkkor, nötkreatur, tackor och hongetter, slaktade lamm, kvigor och killingar samt för stärkelsepotatis, olje- och proteingrödor, frilandsgrönsaker, sockerbeta och råg.

En ny stödform är förgröningsstöd som ska beviljas för motsvarande arealer som grundstödet. Enligt förslaget betraktas trädesarealer, arealer med kvävefixerande grödor och arealer med energiskog med kort omloppstid samt landskapselement som är förenliga med tvärvillkoren, som arealer med ekologisk fokus. Vidare ska det i Finland tillämpas ett undantag på grund av skogtäckt mark som granskas på regionnivå. Ytterligare en ny stödform är det för medlemsstaterna obligatoriska stödet till unga jordbrukare.

För att enhetliga stödsystemen föreslås det att den i sökandens besittning varande odlingslämplig åkerareal som det nationella stödet till jordbruket och trädgårdsodlingen kräver är fem hektar åker eller minst en hektar åker som används för odling av trädgårdsväxter.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2015 och avses bli behandlad i samband med den. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2015.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Katri Valjakka, tfn 0295 162 235
förnamn.efternamn@mmm.fi


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs