Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Metsämarjojen ja -sienten varastointituki 2011 haettavissa

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki 2011 haettavissa

Tiedote.
Julkaistu: 23.06.2011 klo 08:52
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Metsämarjojen ja –sienten varastointituki 2011 pohjoisen tuen alueella (= C-tukialueella) on haettavissa. Tuki on tarkoitettu pohjoisen tuen alueella poimittujen ja varastoitujen metsämarjojen ja –sienten pitkäaikaisesta varastoinnista aiheutuneiden kustannusten osittaiseen korvaamiseen.

Varastointitukihakemus (Lnro 237) on jätettävä 18.7.2011 mennessä siihen ELY-keskukseen, jonka toimialueella varastot sijaitsevat. Maaseutuvirasto postittaa lomakkeen ohjeineen viime vuonna tukea hakeneille.

Tukiehdot eivät ole muuttuneet

Tukiehdot eivät ole muuttuneet viime vuoteen verrattuna. Tukea voidaan maksaa elinkeinonharjoittajille, joilla on tietyt tekniset vaatimukset täyttävä varasto C-tukialueella. Varastossa on oltava 30.6.2011 pohjoisen tuen alueella ennen vuotta 2011 poimittuja, ihmisravinnoksi tarkoitettuja metsämarjoja ja -sieniä.

Tuen saannin ehtona on lisäksi, että tuenhakija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Hakijan on myös pystyttävä osoittamaan ilmoittamansa varastomäärät oikeiksi ja pohjoisen tuen alueelta poimituiksi esimerkiksi kuittien, kirjanpidon ja poimijalistojen avulla.

Varastointitukea maksetaan tuorepainokiloa kohti enintään seuraavasti: lakka 34 senttiä/kg, muut metsämarjat 10 senttiä/kg ja metsäsienet 42 senttiä/kg. Maksatus tapahtunee marraskuun 2011 puolivälissä.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Lea Anttalainen, puh. 020 77 25740
sähköposti: etunimi.sukunimi@mavi.fi

Lagringsstöd 2011 för skogsbär och skogssvamp får sökas

Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp 2011 inom området för nordligt stöd (=stödregion C) får sökas. Stödet är avsett att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar som plockats och lagrats inom området för nordligt stöd.

Ansökningen om lagringsstöd (Blnr 237) måste lämnas in senast 18.7.2011 till den ELY-central inom vars verksamhetsområde lagren är belägna. Landsbygdsverket postar blanketter och anvisningar till dem som ansökte om stöd i fjol.

Stödvillkoren har inte förändrats

Stödvillkoren har inte förändrats från i fjol. Stöd kan betalas till en näringsidkare vilkens lager uppfyller vissa tekniska krav och är beläget i stödregion C. I lagret ska 30.6.2011 förvaras skogsbär och skogssvampar som är avsedda som livsmedel och som har plockats inom området för nordligt stöd före år 2011. För att få stöd krävs dessutom att sökanden är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga. Sökanden ska också t.ex. med hjälp av kvitton, bokföring och plockarförteckningar påvisa att de uppgivna lagermängderna stämmer och har plockats inom området för nordligt stöd.

Stöd betalas högst följande belopp per kilogram färska bär eller svampar: hjortron 34 cent/kg, andra skogsbär 10 cent/kg och skogssvampar 42 cent/kg. Betalningen torde ske i medlet av november 2011.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Lea Anttalainen, tfn 020 77 25740
E-post: förnamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs