Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Mavin YT-neuvottelut ovat päättyneet

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Mavin YT-neuvottelut ovat päättyneet

Tiedote.
Julkaistu: 21.06.2011 klo 10:13
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuviraston alueellistamisesta johtuvat yhteistoimintaneuvottelut on käyty. YT-menettelyn piirissä oli 36 henkilöä, joilla ei ollut mahdollisuutta siirtyä työskentelemään Helsingistä Seinäjoelle. Neuvottelujen päätyttyä Mavin palveluksesta irtisanotaan 12 henkilöä.

Irtisanomiset koskevat niitä henkilöitä, jotka eivät ole siirtyneet työskentelemään Seinäjoelle määräaikaan 1.6.2011 mennessä. Virkasuhteet irtisanotaan virkamieslain perusteella päättymään 31.12.2011.

Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena oli välttää irtisanomiset ja lievittää niiden seurauksia. Kaikille YT-menettelyyn kuuluville oli tarjolla mahdollisuus jatkaa Maaseutuviraston palveluksessa Seinäjoella. YT-menettelyn aikana henkilöitä siirtyi muiden työnantajien palvelukseen ja osa käytti mahdollisuutta irtisanoutumissopimukseen.

Alueellistamisen siirtymäaikana Mavi on tarjonnut uudelleen työllistymistä parantavia tukitoimia henkilöstölle ja edistänyt virkasiirtoja muihin tehtäviin valtionhallinnossa. Tukitoimet jatkuvat alueellistamisen siirtymäajan 2008–2011 loppuun asti.

Maa- ja metsätalousministeriö päätti Maaseutuviraston perustamisesta ja samalla alueellistamisesta Seinäjoelle vuonna 2005. Mavi aloitti toimintansa toukokuussa 2007. Maaseutuvirastossa työskenteli vuodenvaihteessa noin 240 henkilöä.

Maaseutuviraston tehtävänä on viljelijätukien, maaseudun yritys- ja hanketukien sekä markkinatukien toimeenpano. Maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä Suomessa. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia sekä kehittää hallinnon palveluja.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylijohtaja Leena Tenhola
Puh. 040 543 0539

Henkilöstöpäällikkö Satu Ylisiurua
Puh. 040 7145 840

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mavi.fiMavis samarbetsförhandlingar har slutförtsDe samarbetsförhandlingar som förts till följd av regionaliseringen av Landsbygdsverket har avslutats. Samarbetsförfarandet omfattade 36 personer som inte hade möjligheter att flytta med verket från Helsingfors till Seinäjoki. Efter förhandlingarnas avslutande sägs 12 Mavi-anställda upp.

Uppsägningarna gäller personer som inte inom utsatt tid, före 1.6.2011, har börjat arbeta i Seinäjoki. Tjänsteförhållandena sägs med stöd av statstjänstemannalagen upp så att de upphör 31.12.2011.

Syftet med samarbetsförfarandet var att undvika uppsägningar och lindra följderna av dem. Alla som omfattades av samarbetsförfarandet erbjöds möjligheten att fortsätta i Landsbygdsverkets tjänst i Seinäjoki.  Medan samarbetsförfarandet pågick övergick en del anställda i andra arbetsgivares tjänst, medan andra utnyttjade möjligheten att ingå uppsägningsavtal.

Under den övergångsperiod som tillämpats vid regionaliseringen har Mavi tillhandahållit personalen stödåtgärder som förbättrat möjligheterna till ny sysselsättning och främjat överföringar av tjänster till andra uppgifter inom statsförvaltningen. Stödåtgärderna fortgår till övergångsperiodens slut, alltså utgången av detta år.

Jord- och skogsbruksministeriet beslöt år 2005 att Landsbygdsverket skulle inrättas och att dess verksamhet skulle regionaliseras. Mavi inledde sin verksamhet i maj 2007. Vid det senaste årsskiftet hade Mavi omkring 240 anställda.

Landsbygdsverket verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd. I egenskap av utbetalningsställe ansvarar Mavi för användningen i Finland av medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi styr, vägleder och utbildar ELY-centralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och utvecklar förvaltningsservicen.


Mer information från Landsbygdsverket:
Överdirektör Leena Tenhola
Tfn 040 543 0539

Personalchef Satu Ylisiurua
Tfn 040 7145 840

E-post: fornamn.efternamn@mavi.fi
Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs