Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Mavi maksaa ympäristötukia ja luonnonhaittakorvauksia

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Mavi maksaa ympäristötukia ja luonnonhaittakorvauksia

Tiedote.
Julkaistu: 06.09.2011 klo 15:51
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto on aloittanut maanantaista 5.9.2011 alkaen maatalouden ympäristötuen perustuen ja lisätoimenpiteiden ensimmäisen erän maksamisen viljelijöille. Samalla maksuun ovat lähteneet myös aiempina vuosina (2007–2010) tehtyjen luonnonhaittakorvaussitoumuksien tukieurot. Tänä vuonna tehtyjen sitoumusten osalta luonnonhaittakorvaus on lähdössä maksuun valtion tililtä keskiviikosta 7.9.2011 alkaen.

Pankkiteknisistä syistä maksut voivat näkyä viljelijöiden tileillä muutaman päivän viiveellä. Kaikille viljelijöille ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen ensimmäinen erä tulee syyskuun loppuun mennessä.

Maatalouden ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus maksetaan tänäkin vuonna kahdessa erässä, josta ensimmäinen erä käsittää 75 % tuesta. Näin on tehty vuodesta 2009 alkaen. Toinen erä, loput 25 % tuista maksetaan myöhemmin määriteltävänä ajankohtana. Tukien kahdessa erässä maksamisen avulla Maaseutuvirasto varmistaa, että Suomessa noudatetaan EU:n komission asetusta valvontojen tekemisestä ennen maksatuksia.

Ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen ensimmäisen erän suuruus on yhteensä noin 490 miljoonaa euroa.

Lisätietoja Mavin varainhoito-osastolta:
Ylitarkastaja Kirsi Murtomäki
Puh. 020 7725 705
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Tarkastaja Päivi Akkanen
Puh. 020 7725 845
etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

 

Mavi betalar ut miljöstöd och kompensationsbidrag

 

Landsbygdsverket har måndagen den 5 september börjat betala ut första posten av miljöstödets basstöd och stödet för tilläggsåtgärder till jordbrukarna. Likaså har utbetalningen av stöd som hör ihop med sådana kompensationsbidragsförbindelser som ingåtts under tidigare år (2007–2010) börjat. När det gäller förbindelser som ingåtts i år inleds utbetalningen av kompensationsbidraget från statens konto onsdagen den 7 september.

Av banktekniska orsaker kan summorna bli synliga på mottagarnas konton efter ett dröjsmål på några dagar. Första posten av miljöstödet och kompensationsbidraget kommer att vara framme hos alla mottagare inom september.

Miljöstödet för jordbruket och kompensationsbidraget betalas också i år i två poster, av vilka den första omfattar 75 % av stödbeloppet. Så här har det varit ända sedan 2009. Post nummer två utgör resterande 25 % av stöden och betalas ut vid en tidpunkt som fastställs senare. Genom att betala ut stöden i två poster säkerställer Landsbygdsverket att Finland följer EU-kommissionens krav på att övervakningarna ska göras före utbetalningarna.

Första posten av miljöstödet och kompensationsbidraget uppgår till sammanlagt ca 490 miljoner euro.


Mer information från Mavis avdelning för finansförvaltning:

Överinspektör Kirsi Murtomäki
Tfn 020 7725 705
fornamn.efternamn@mavi.fi

Inspektör Päivi Akkanen
Puh. 020 7725 845
fornamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs