Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Mavi jättää perimättä takaisin nautatiloilta eläinten hyvinvoinnin tukia

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Mavi jättää perimättä takaisin nautatiloilta eläinten hyvinvoinnin tukia

Tiedote.
Julkaistu: 01.11.2011 klo 11:49
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto on päättänyt jättää perimättä takaisin eläinten hyvinvoinnin tukia, joita maksettiin nautatiloille virheellisesti vuosina 2008 ja 2009. Virhe johtuu viranomaisen toiminnasta, eikä viljelijä ole voinut kohtuudella havaita sitä. Päätöksessä on otettu huomioon hallinnon viljelijälle antama ohjeistus nautarekisteriin tehtävistä ilmoituksista, viljelijälle toimitetun päätöksen sisältö sekä se, millä tavoin eläinyksikkömäärä on virheellisesti kertynyt. 

Maksuvirhe koskee 3 720:tä tilaa. Viljelijät saavat kuntien tekemät vuoden 2008 oikaisupäätökset ja vuoden 2009 tukipäätökset alkuvuonna 2012.

Tukea maksettiin liikaa 132 000 euroa vuonna 2008 ja 467 000 euroa vuonna 2009 eli kahden vuoden aikana yhteensä 599 000 euroa. Summat vaihtelivat pienimmillään muutamista kymmenistä senteistä enimmillään hieman alle tuhanteen euroon.

Eläinten hyvinvoinnin tuen maksuvirhe havaittiin helmikuussa 2010.  Kahteen eri ikäryhmään kuuluneiden eläinten nuoremman ikäryhmän ruokintapäivät todettiin siirtyneen hakemuksille virheellisesti vanhempaan ikäryhmään. Koska tuki perustuu eläinyksiköiden määrään, virhe johti liian suuriin tiloille maksettuihin tukisummiin.

Viranomainen on laskenut tukeen oikeuttavien eläinten määrän suoraan nautarekisteristä saatujen tietojen mukaan. Viljelijälle toimitetusta päätöksestä on ilmennyt ainoastaan haettujen ja hyväksyttyjen nautojen kappalemäärä sekä niistä kertynyt eläinyksikkömäärä. Viljelijän saamaan päätökseen ei ole eritelty, mihin ryhmään tai ryhmiin tietty eläin on kuulunut.

Virhe ei koske sikatiloja, eikä niitä nautatiloja joilla on ollut eläimiä ainoastaan yhdessä eläinryhmässä tai joiden tuen maksu on rajattu 5 000 euroon.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jaana Koivukoski
Puh. 020 7725 609
etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Mavi låter bli att återkräva stöd för djurens välbefinnande hos nötgårdar


Landsbygdsverket har beslutat att inte återkräva stöd för djurens välbefinnande som betalades felaktigt till nötgårdar 2008 och 2009. Felet beror på myndigheten, och jordbrukarna har inte rimligen kunnat upptäcka det. I Landsbygdverkets beslut beaktas förvaltningens anvisningar till jordbrukarna om anmälningar till nötdjursregistret, innehållet i det beslut som jordbrukarna fått och sättet på vilket djurenheter har uppkommit felaktigt.

Betalningsfelet har drabbat 3 720 gårdar. I början av 2012 får jordbrukarna de rättelsebeslut för 2008 som kommunerna fattat och stödbesluten för 2009.

År 2008 betalades 132 000 euro för mycket i stöd, och år 2009 betalades 467 000 euro för mycket. Under de två åren betalades alltså sammanlagt 599 000 euro ut felaktigt. De enskilda beloppen varierade mellan några tiotals cent och strax under 1 000 euro.

Felet i utbetalningen av stöd för djurens välbefinnande upptäcktes i februari 2010. I fråga om djur som ingick i två olika åldersgrupper konstaterades det att utfodringsdagarna för den yngsta åldersgruppen felaktigt hade överförts till den äldsta åldersgruppen i ansökningarna. Eftersom stödet baserar sig på antalet djurenheter ledde felet till att alltför stora stödbelopp betalades ut till gårdarna.

Myndigheten har räknat antalet stödberättigande djur direkt på basis av uppgifterna i nötdjursregistret. Det beslut som jordbrukarna fått innehöll bara antalet nötkreatur som ingått i ansökan och det godkända antalet samt motsvarande antal djurenheter. I det beslut som sänts till jordbrukarna har det inte specificerats vilken grupp eller vilka grupper ett visst djur har ingått i.

Felet gäller inte svingårdar, och inte heller sådana gårdar med nötkreatur som haft djur i en enda djurgrupp eller för vilkas del stödbeloppet överskridit maximigränsen 5 000 euro.

Ytterligare uppgifter:
Överinspektör Jaana Koivukoski
Tfn 020 7725 609
förnamn.efternamn@mavi.fi

 

 

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs