Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Maataloustuotteiden menekinedistämisohjelmien haku on alkanut

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maataloustuotteiden menekinedistämisohjelmien haku on alkanut

Julkaistu: 25.10.2010 klo 13:38
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maatalouden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien haku on alkanut. Haku koskee Euroopan yhteisön ja Suomen valtion yhdessä rahoittamia ohjelmia, jotka on suunnattu tiettyjen EU:n ulkopuolisten maiden markkinoille.

Haku maatalouden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmille on alkanut. Haku koskee Euroopan yhteisön ja Suomen valtion yhdessä rahoittamia ohjelmia, jotka on suunnattu kolmansien maiden eli tiettyjen EU:n ulkopuolisten maiden markkinoille.

Tuotteita, joiden menekinedistämistä voidaan tukea, ovat esimerkiksi maitotuotteet, naudan- ja sianliha sekä näihin perustuvat elintarvikevalmisteet, siipikarjanliha, hedelmät ja vihannekset sekä luonnonmukaisesti tuotetut maataloustuotteet.

Yhteisön rahoitusosuus ohjelmista on 50 prosenttia ja Suomen valtion 20 prosenttia. Ohjelmaa ehdottavan järjestön oma osuus on 30 prosenttia ohjelman kustannuksista. Koululaisille suunnatuista hedelmien ja vihannesten menekinedistämisohjelmista yhteisö rahoittaa 60 prosenttia. Ohjelmat voivat kestää yhdestä kolmeen vuotta.

Ohjelman ehdottajana voi olla ohjelman tuotealaa tai -aloja edustava ammattialajärjestö tai toimialakohtainen organisaatio, esimerkiksi yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys. Ohjelman toimeenpanijaksi valitaan kilpailumenettelyn jälkeen yksi tai useampi yritys, yleensä mainostoimisto.

Ohjelmaehdotukset on jätettävä Maaseutuviraston markkinatukiosastoon viimeistään 31.3.2011. Ohjelman ehdottajan tulee varata kilpailutusmenettelyyn ja toimeenpanijan valintaan aikaa noin viisi kuukautta.

Tarkempi hakuilmoitus ja hakuohje löytyvät Maaseutuviraston internetsivuilta (www.mavi.fi –> markkinatuet).


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Maarit Mukkala
020 7725 724, etunimi.sukunimi@mavi.fi

Yksikönjohtaja Saara Meurasalo
020 7725 754, etunimi.sukunimi@mavi.fiAnsökan om program för säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter har inletts


Ansökan om inlämning av program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruket har inletts. Ansökan gäller program som finansieras av Europeiska gemenskapen och finska staten gemensamt och som är riktade till marknaden i tredje land, dvs. vissa länder som inte hör till EU.

Produkter för vilka säljfrämjande åtgärder kan stödas är till exempel mjölkprodukter, nöt- och svinkött samt på dem baserade livsmedelsprodukter, fjäderfäkött, frukt och grönsaker samt ekologiskt producerade jordbruksprodukter.

Gemenskapens andel av finansieringen av programmen är 50 procent och finska statens andel 20 procent. Den organisation som lägger fram programförslaget står själv för 30 procent av programkostnaderna. Av program för säljfrämjande åtgärder för frukt och grönsaker som riktar sig till skolbarn och skolungdomar finansierar gemenskapen 60 procent. Programmens längd är ett till tre år.

Programförslaget kan läggas fram av en branschorganisation eller ett branschövergripande organ som representerar programmets produktområde eller produktområden, exempelvis en allmännyttig registrerad förening. Efter urvalsförfarandet väljs ett eller flera företag, vanligen en reklambyrå, ut för att genomföra programmet.

Programförslagen ska lämnas in till Landsbygdsverkets marknadsstödsavdelning senast 31.3.2011. Förslagsställaren ska reservera cirka fem månader för urvalsförfarandet och valet av genomförare.
Ett utförligare meddelande om ansökan och ansökningsanvisningar finns på Landsbygdsverkets webbplats (www.mavi.fi –> marknadsstöd).


Ytterligare upplysningar från Landsbygdsverket:

Överinspektör Maarit Mukkala
020 7725 724, förnamn.efternamn@mavi.fi

Enhetens direktör Saara Meurasalo
020 7725 754, förnamn.efternamn@mavi.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs