Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Maataloustuotteiden menekinedistämisohjelmien haku on alkanut

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maataloustuotteiden menekinedistämisohjelmien haku on alkanut

Tiedote.
Julkaistu: 16.05.2011 klo 14:54
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Haku maatalouden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien jättämiselle on alkanut. Haku koskee Euroopan yhteisön ja Suomen valtion yhdessä rahoittamia ohjelmia, jotka on suunnattu EU:n sisämarkkinoille.

Tuotteita, joiden menekinedistämistä voidaan tukea, ovat esimerkiksi maito ja maitotuotteet, siipikarjanliha, siemenöljyt, hunaja ja mehiläishoitotuotteet, hedelmät ja vihannekset sekä luonnonmukaisesti tuotetut maataloustuotteet. Lisäksi tukea voidaan myöntää ohjelmille, joilla tiedotetaan yhteisön tai kansallisen laatujärjestelmän mukaisesti tuotetusta lihasta tai kananmunien merkitsemisestä.

Aiheet, joista erityisesti toivotaan ohjelmia, ovat:

  • luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet
  • elävät kasvit ja kukkaviljelytuotteet
  • tuotteet, joilla on suojattu alkuperänimitys (SAN), suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) ja aidot perinteiset tuotteet (APT) sekä kyseisissä järjestelmissä rekisteröidyt tuotteet.

Yhteisön rahoitusosuus ohjelmista on 50 prosenttia ja Suomen valtion osuus on 20 prosenttia. Ohjelmaa ehdottavan järjestön oma osuus on 30 prosenttia ohjelman kustannuksista. Koululaisille suunnatuista hedelmien ja vihannesten menekinedistämisohjelmista yhteisö rahoittaa 60 prosenttia. Ohjelmat voivat kestää yhdestä kolmeen vuotta.

Ohjelman ehdottajana voi olla ohjelman tuotealaa tai -aloja edustava ammattialajärjestö tai toimialakohtainen organisaatio, esimerkiksi yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys. Ohjelman toimeenpanijaksi valitaan kilpailumenettelyn jälkeen yksi tai useampi yritys, yleensä mainostoimisto. Toimeenpanijan valintaan liittyvään kilpailumenettelyyn tulee varata aikaa noin viisi kuukautta.

Ohjelmaehdotukset on jätettävä Maaseutuviraston markkinatukiosastoon viimeistään 30.11.2011.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Menekinedistäminen ja tiedotus

Ylitarkastaja Maarit Mukkala, 020 7725 724, etunimi.sukunimi@mavi.fi
      
Yksikön johtaja Saara Meurasalo, 020 7725 754, etunimi.sukunimi@mavi.fiAnsökan om program för säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter har inletts

 

Ansökan om inlämning av program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruket har inletts. Ansökan gäller program som finansieras av Europeiska gemenskapen och finska staten gemensamt och som är riktade till EU:s inre marknad.

Produkter för vilka säljfrämjande åtgärder kan stödas är till exempel mjölk och mjölkprodukter, fjäderfäkött, raps- och rybsfröolja, honung och biodlingsprodukter, frukt och grönsaker samt ekologiskt producerade jordbruksprodukter. Vidare kan stöd beviljas för program som informerar om kött som producerats i enlighet med ett kvalitetssystem på EU-nivå eller ett nationellt kvalitetssystem eller om märkning av ägg.

Teman kring vilka program särskilt önskas är:

  • ekologiskt producerade produkter
  • levande växter och prydnadsväxter
  • produkter med skyddad ursprungsbeteckning (SUB), skyddad geografisk beteckning (SGB) eller garanterad traditionell specialitet (GTS) och produkter som registrerats enligt dessa bestämmelser.

Gemenskapens andel av finansieringen av programmen är 50 procent och finska statens andel 20 procent. Den organisation som lägger fram programförslaget står själv för 30 procent av programkostnaderna. Av program för säljfrämjande åtgärder för frukt och grönsaker som riktar sig till skolbarn och skolungdomar finansierar gemenskapen 60 procent. Programmens längd är ett till tre år.

Programförslaget kan läggas fram av en branschorganisation eller ett branschövergripande organ som representerar programmets produktområde eller produktområden, exempelvis en allmännyttig registrerad förening. Efter urvalsförfarandet väljs ett eller flera företag, vanligen en reklambyrå, ut för att genomföra programmet. Cirka fem månader ska reserveras för urvalsförfarandet i samband med valet av genomförare.

Programförslagen ska lämnas in till Landsbygdsverkets marknadsstödsavdelning senast 30.11.2011.


Ytterligare upplysningar från Landsbygdsverket:

Samfinansierad marknadsföring

Överinspektör Maarit Mukkala, 020 7725 724, förnamn.efternamn@mavi.fi

Enhetens direktör Saara Meurasalo, 020 7725 754, förnamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs