Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Maataloustuotteiden menekinedistämisohjelmien haku kolmansiin maihin on alkanut

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maataloustuotteiden menekinedistämisohjelmien haku kolmansiin maihin on alkanut

Tiedote.
Julkaistu: 24.10.2011 klo 11:30
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Haku maatalouden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien jättämiselle on alkanut. Haku koskee Euroopan yhteisön ja Suomen valtion yhdessä rahoittamia ohjelmia, jotka on suunnattu kolmansien maiden markkinoille.

Tuotteita, joiden menekinedistämistä voidaan tukea, ovat esimerkiksi tuoreeseen, jäähdytettyyn tai jäädytettyyn naudan- ja sianlihaan perustuvat tuotteet, maitotuotteet, laadukas siipikarjanliha, hedelmät ja vihannekset ja niistä jalostetut tuotteet, vilja– ja riisijalosteet sekä luonnonmukaisesti tuotetut maataloustuotteet.

Yhteisön rahoitusosuus ohjelmista on 50 prosenttia ja Suomen valtion osuus on 20 prosenttia. Ohjelmaa ehdottavan järjestön oma osuus on 30 prosenttia ohjelman kustannuksista. Koululaisille suunnattuja hedelmien ja vihannesten menekinedistämisohjelmia yhteisö rahoittaa 60 prosenttia. Ohjelmat voivat kestää yhdestä kolmeen vuotta.

Ohjelman ehdottajana voi olla ohjelman tuotealaa tai -aloja edustava ammattialajärjestö tai toimialakohtainen organisaatio, esimerkiksi yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys. Ohjelman toimeenpanijaksi valitaan kilpailumenettelyn jälkeen yksi tai useampi yritys, yleensä mainostoimisto. Toimeenpanijan valintaan liittyvään kilpailumenettelyyn tulee varata aikaa noin viisi kuukautta.

Ohjelmaehdotukset on jätettävä Maaseutuviraston markkinatukiosastoon viimeistään 31.3.2012.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
www.mavi.fi

Ylitarkastaja Eveliina Viitanen, 020 7725 553  

Yksikönjohtaja Milla Kallioinen, 020 7725 538

etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Ansökan om program för säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje länder har inletts

 

Ansökan om inlämning av program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruket har inletts. Ansökan gäller program som finansieras av Europeiska gemenskapen och finska staten gemensamt och som är riktade till länder utanför EU såsom Ryssland, Norge, Turkiet, USA och Kina.

Produkter för vilka säljfrämjande åtgärder kan stödas är till exempel livsmedelsberedningarna av färskt, kylt eller fryst nöt- och griskött, mjölkprodukter, kvalitetskött av fjäderfä, färsk och bearbetad frukt och färska och bearbetade grönsaker, bearbetade produkter av ris och spannmål samt ekologiskt producerade jordbruksprodukter.

Gemenskapens andel av finansieringen av programmen är 50 procent och finska statens andel 20 procent. Den organisation som lägger fram programförslaget står själv för 30 procent av programkostnaderna. Av program för säljfrämjande åtgärder för frukt och grönsaker som riktar sig till skolbarn och skolungdomar finansierar gemenskapen 60 procent. Programmens längd är ett till tre år.

Programförslaget kan läggas fram av en branschorganisation eller ett branschövergripande organ som representerar programmets produktområde eller produktområden, exempelvis en allmännyttig registrerad förening. Efter urvalsförfarandet väljs ett eller flera företag, vanligen en reklambyrå, ut för att genomföra programmet. Cirka fem månader ska reserveras för urvalsförfarandet i samband med valet av genomförare.

Programförslagen ska lämnas in till Landsbygdsverkets marknadsstödsavdelning senast 31.3.2012.

Ytterligare upplysningar från Landsbygdsverket:
www.mavi.fi

Överinspektör Eveliina Viitanen, 020 7725 553

Enhetens direktör Milla Kallioinen, 020 7725 538

förnamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs