Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Maatalouden luopumistuen ehdot muuttuvat - Maatilojen sukupolvenvaihdoksissa syytä olla tarkkana

Mela

Maatalouden luopumistuen ehdot muuttuvat - Maatilojen sukupolvenvaihdoksissa syytä olla tarkkana

Tiedote.
Julkaistu: 15.10.2013 klo 13:13
Julkaisija: Mela

Maatilojen sukupolvenvaihdosten vauhdittamiseen tarkoitettuun luopumistukeen tulee vuoden vaihteessa ikärajamuutos. Sukupolvenvaihdokset vaativatkin nyt erityisen huolellista suunnittelua.

Vielä tänä vuonna luopumistukeen ovat oikeutettuja vuonna 1959 ja sitä aikaisemmin syntyneet maatalousyrittäjät. Ensi vuonna luopumistukea voivat hakea enää vuonna 1957 ja sitä aikaisemmin syntyneet.

Luopumistuki on maatalouden rakennekehitystä edistävä järjestelmä ja sitä hyödynnetään noin puolessa maatilojen sukupolvenvaihdoksista. Luopumistuki mahdollistaa maatilojen oikea-aikaiset sukupolvenvaihdokset, kun luopujat voivat lopettaa maatalouden harjoittamisen ja saada luopumistuen normaalia vanhuuseläkeikää aikaisemmin. Nuoret yrittäjät puolestaan saavat maatalousyrityksen vastuulleen nuoremmalla iällä. Luopumistuki aikaistaa sukupolvenvaihdoksia keskimäärin viidellä vuodella.

Nykyinen luopumisjärjestelmä tulevine ikärajamuutoksineen on voimassa 31.12.2014 saakka. Siitä eteenpäin luopumistuen jatkosta ei ole varmuutta.

 

Luopumistuelle voi jäädä 56-vuotiaana

Vielä tänä vuonna luopumistuelle voi halutessaan jäädä jo 56-vuotiaana, jos luovutuksensaaja on lähisukulainen. Jos maatila luovutetaan sukupolvenvaihdoksella vieraalle viljelijälle, vaaditaan luopujalta vähintään 60 vuoden ikää. Luopumistukea hakevan on aina oltava alle 63-vuotias.

Luopumistukea voi kuitenkin hakea kahta vuotta ennen varsinaisen ikärajan täyttymistä. Vuonna 1959 tai aikaisemmin syntyneet voivat siten hakea luopumistukea tänä vuonna. Luopumistukea aletaan maksaa kuitenkin vasta, kun lopullinen tilakauppa on tehty, ikärajavaatimus (56 v.) täyttyy ja kun ansiot jäävät alle ansiotulorajan (695 e/kk).

Maatalousyrittäjän nuorempi puoliso tai sisarusten hoitaman maatalousyhtymän nuorempi osakas sekä maatalousyrittäjän leski sekä täyttä MYEL-työkyvyttömyyseläkettä saavien yrittäjän puoliso voi saada luopumistuen uinuvana, jos hän on enintään viisi vuotta varsinaista luopumistuen hakijaa nuorempi. Luopumistuen maksaminen alkaa, kun uinuvan tuen saaja täyttää luopumistuen saamiseen vaaditun ikärajan.

Sukupolvenvaihdoksissa, joissa luovutuksensaaja ei ole luopujan lähisukulainen, hakemuksen voivat vuonna 2013 tehdä 58 vuotta täyttäneet luopujat (vuonna 1955 ja sitä ennen syntyneet).

 

Ikäraja nousee vuonna 2014

Vuoden 2014 alusta alkaen luopumistuelle pääsemisen alaikäraja nousee 59 vuoteen, kun maatila luovutetaan lähisukulaiselle. Ikärajan nosto koskee niitä luopumistukihakemuksia, jotka jätetään 1.1.2014 jälkeen. Vuosina 1958 ja 1959 syntyneet eivät ole oikeutettuja luopumistukeen enää ensi vuonna. Vieraalle viljelijälle luovutettaessa 60 vuoden ikärajaan ei tule muutosta.

 

Muita ehtoja luopumistuen saamiselle

Sukupolvenvaihdoksella luovutettavan maatilan tulee olla taloudellisesti elinkelpoinen. Luovutuksensaajalle muodostuvan maatilan yrittäjätulovaatimus on vähintään 15 000 euroa vuodessa ja vähimmäispoistojen määrä 5 000 euroa vuodessa luopumista seuraavien viiden vuoden ajan. Yrittäjätulovaatimuksen on täytyttävä kutakin luovutuksensaajaa tai luovutuksensaajapariskuntaa kohden.

Luopumistuen yrittäjätulovaatimusta laskettaessa otetaan huomioon maatalouden tulojen lisäksi myös metsätalouden tulot ja tilalla tai tilalta käsin tapahtuvan liitännäistoiminnan tulot. Jos tila ei vielä luopumishetkellä täytä elinkelpoisuusehtoa, luovutuksensaajalla on luopumisen jälkeen kolme vuotta aikaa kehittää tilaa niin, että ehdot täyttyvät.

Luovutuksensaajan tulee olla luopumishetkellä alle 40-vuotias ja hänellä pitää olla tuotantosuuntaan soveltuva, vähintään toisen asteen ammatillinen koulutus. Jos luovutuksensaajalla ei ole tarvittavaa koulutusta luopumishetkellä, hän voi hankkia sen luopumista seuraavan kahden vuoden aikana. Luovutuksensaaja sitoutuu myös viljelemään tilaa ja asumaan sillä niin kauan kuin luopujille maksetaan luopumistukea, aina kuitenkin vähintään viisi vuotta.

 

Luopumistukea haetaan aina etukäteen

Luopumistuesta haetaan aina etukäteispäätös luonnosluovutuskirjan perusteella. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) antama etukäteispäätös on voimassa 12 kuukautta, minä aikana lopullinen luopuminen tulee toteuttaa, kuitenkin viimeistään 31.12.2014. Luopumistuen maksu alkaa aikaisintaan luopumistuen alaikärajan täyttymisen jälkeen.

Tarkempia tietoja luopumistuesta ja sen ehdoista saa Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650, ja Melan internetsivuilta www.mela.fi/elakevakuutus/luopumistuki.

 

Lisätietoja antaa:

Yksikönpäällikkö Risto Syvälä, puh. 029 435 2361

Mela hoitaa maatalousyrittäjien, kalastajien, poronhoitajien ja apurahansaajien lakisääteistä sosiaaliturvaa. Eläke- ja tapaturmavakuutusten lisäksi Mela vastaa maatalouslomituksesta ja työturvallisuusasioista. Melan asiakkaina on 72 000 maatalousyrittäjää, 3 000 apurahansaajaa ja 135 000 eläkkeensaajaa.

www.mela.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs