Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Maaseutuviraston toiminnot keskittyvät Seinäjoelle

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuviraston toiminnot keskittyvät Seinäjoelle

Tiedote.
Julkaistu: 19.01.2011 klo 09:45
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto muuttaa uusiin pysyviin toimitiloihin tammikuussa Seinäjoella. Mavin toimintojen alueellistamisessa toimitilojen valmistuminen merkitsee tehtävien siirtymistä Helsingistä Seinäjoelle.

Maaseutuvirasto on alueellistanut toimintojaan siirtymäaikana 2008–2011. Vuodenvaihteessa väliaikaisissa toimitiloissa Seinäjoella työskenteli noin sata henkilöä, eli puolet koko Mavin henkilöstöstä. Muuton jälkeen henkilöstömäärä Seinäjoella kohoaa noin 140:een.

Helsinkiin jää edelleen joitakin toimintoja, kuten Etelä-Suomen alueen tarkastustehtävät. Myös lähellä siirtymäajan päättymistä eläkkeelle jäävät henkilöt voivat päättää työuransa Helsingissä. Henkilöstömäärä Helsingin toimipisteessä on aluksi noin 50. Lisäksi kymmenkunta henkilöä työskentelee etätoimipisteissä muilla paikkakunnilla.


Posti- ja käyntiosoitteet muuttuvat


Muuton yhteydessä posti- ja käyntiosoitteet muuttuvat 24. tammikuuta alkaen. Maaseutuviraston postiosoite on Maaseutuvirasto, PL 405, 60101 SEINÄJOKI. Vuodesta 2007 ollut osoite jää pois käytöstä (PL 256, 00101 HELSINKI). Käyntiosoite on Alvar Aallon katu 5, Seinäjoki.

Maaseutuviraston kirjaamon ja arkiston kaikki toiminnot sijoittuvat Seinäjoelle. Kirjaamo sijaitsee uudessa käyntiosoitteessa Alvar Aallon katu 5, Seinäjoki. Kirjaamon sähköpostiosoite on kirjaamo@mavi.fi.

Myös Mavin Pasilan toimipisteen yhteystiedot muuttuvat. Pasilan toimipisteessä Mavin käyntiosoite on Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki.


Lisätietoja:
Hallintojohtaja Ulla Oas
Puh. 0400 743 780
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet, väliraportti

 

Landsbygdsverket koncentrerar sina funktioner till Seinäjoki

 

I januari flyttar Landsbygdsverket in i nya permanenta lokaliteter i Seinäjoki.  Vid regionaliseringen av Mavis funktioner innebär färdigställandet av lokaliteterna att uppgifterna överförs från Helsingfors till Seinäjoki.

Landsbygdsverket har utlokaliserat sina funktioner under en övergångsperiod 2008–2011. Vid årsskiftet arbetade cirka 100 personer, dvs. hälften av alla anställda, i temporära lokaliteter i Seinäjoki. Efter flytten ökar arbetsstyrkan i Seinäjoki till runt 140 personer.  

I Helsingfors kvarstår fortfarande några verksamheter som exempelvis kontrolluppgifterna för södra Finlands område. Också personer som går i pension vid en tidpunkt nära övergångsperiodens slut får avsluta sin arbetskarriär i Helsingfors. I Helsingfors arbetar till en början cirka 50 personer. Dessutom distansarbetar ett tiotal personer på andra orter.


Post- och besöksadresserna ändras

I samband med flytten ändras post- och besöksadresserna från och med den 24 januari. Landsbygdsverkets postadress är Landsbygdsverket, PB 405, 60101 SEINÄJOKI. Den adress som varit i bruk sedan 2007 används inte längre (PB 256, 00101 HELSINGFORS). Besöksadressen är Alvar Aallon katu 5, Seinäjoki.

Alla verksamheter vid Landsbygdsverkets registratur och arkiv förläggs till Seinäjoki. Registraturen finns på den nya besöksadressen Alvar Aallon katu 5, Seinäjoki. Registraturens e-postadress är kirjaamo@mavi.fi.

Också kontaktuppgifterna för Mavis verksamhetsställe i Böle ändras. I Böle är besöksadressen till Mavis verksamhetsställe Semaforbron 12 B, 00520 Helsingfors.


Ytterligare upplysningar:
Förvaltningsdirektör Ulla Oas
Tfn 0400 743 780
förnamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs