Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Maaseutuvirasto kerää maatilojen ajantasaiset tiedot

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto kerää maatilojen ajantasaiset tiedot

Tiedote.
Julkaistu: 17.09.2013 klo 09:18
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto päivittää syksyn aikana maatilojen tiedot ja viljelijätukien asiointioikeudet. Tarkoituksena on, että jatkossa allekirjoittaminen ja valtuutusten antaminen hoituvat viljelijöiltä entistä toimivammin. Viljelijöille lähetetään lomake, joka on palautettava täytettynä lokakuun loppuun mennessä.  Lomakkeen palauttaminen varmistaa sujuvan tukihaun vuonna 2014.

Viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipun käyttöoikeudet päättyvät vuoden 2013 lopussa. Vuoden 2014 alusta lähtien sähköisen tukihakemuksen voivat tehdä vain tilat, joilla on uudistetut asiointioikeudet Vipu-palveluun. Maatila saa oikeudet valtuuttamalla tilan ensisijaisen viljelijän lomakkeella 455, Maatilan tietojen ajantasaistus ja valtuutus viljelijätukiasiointiin.

Lomake 455 lähetetään viljelijöille syyskuun loppupuolella. Varmistaakseen sujuvan tukihaun vuonna 2014 viljelijän tulisi palauttaa lomake 455 täytettynä  31.10.2013 mennessä. Uudistus koskee sekä paperilomakkeella tukea hakevia että sähköisiä hakijoita. Lomakkeen voi palauttaa palautuskuoressa tai sen voi viedä kuntaan.

Lomakkeella 455 valtuutettu henkilö saa sekä oikeuden allekirjoittaa yksin kaikki viljelijätukiasiointiin liittyvät asiakirjat että asiointioikeudet Vipu-palveluun. Lisäksi hän voi antaa Vipu-palvelussa vastaavia oikeuksia myös muille henkilöille, kuten perheenjäsenille, yhtiökumppaneille tai neuvojalle. Jos ensisijaiselle viljelijälle ei anneta asiointioikeuksia, maatila voi hakea tukia ainoastaan paperilomakkeilla.

Kaikki tilan omistajiksi merkityt pääsevät automaattisesti katsomaan maatilan tietoja Vipu-palvelussa, eikä oikeuksien hakua varten ole enää jatkossa erillistä lomaketta. 

Jos maatilalle on lähetetty useampi kappale lomaketta 455, tilatunnukset on mahdollista yhdistää. Useamman lomakkeen saaneen viljelijän on syytä ottaa yhteys kuntaan

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Tarkastaja
Kirsi-Maria Heinonen
puh. 020-7725657, 040-6530640
sähköp. etunimi.sukunimi@mavi.fi  

Tietohallintopäällikkö (tietojärjestelmiin liittyvät kysymykset)
Jani Alkava
puh.  020 7725 557 / 040 722 1123
sähköp. etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Landsbygdsverket samlar in aktuella uppgifter om gårdarna

Under hösten uppdaterar Landsbygdsverket uppgifterna om gårdar och rättigheterna att sköta ärenden som rör jordbrukarstöd. Avsikten är att det i fortsättningen ska bli enklare än förut för jordbrukarna att underteckna handlingar och tilldela behörighet. Till jordbrukarna skickas en blankett som fylls i och återsänds före slutet av oktober.  Genom att lämna in blanketten säkerställer jordbrukaren att stödansökan för 2014 löper obehindrat.

Åtkomsträttigheterna till jordbrukarnas webbtjänst Vipu upphör i slutet av 2013. Från ingången av 2014 kan endast gårdar med förnyade rättigheter till Viputjänsten göra upp en elektronisk stödansökan. En gård får rättigheterna genom att tilldela gårdens primära odlare behörighet med blankett 455, Uppdatering av uppgifterna om gården samt behörighet som gäller e-tjänster för jordbrukarstöd.

Blankett 455 skickas till jordbrukarna i slutet av september. För att försäkra sig om att stödansökan ska löpa obehindrat år 2014 bör jordbrukaren fylla i blankett 455 och lämna in den senast 31.10.2013. Reformen gäller både dem som ansöker om stöd på pappersblanketter och dem som ansöker om stöd elektroniskt. Blanketten kan skickas in i returkuvertet eller lämnas in personligen till kommunen.

En person som tilldelats behörighet med blankett 455 får både rätt att ensam underteckna alla handlingar som anknyter till jordbrukarstöd och rätt att använda Viputjänsten. Dessutom kan han eller hon i Viputjänsten delegera motsvarande behörighet också till andra personer, såsom familjemedlemmar, bolagsparter eller rådgivare. Om den primära odlaren inte tilldelas behörighet kan gården ansöka om stöd bara på pappersblanketter.

Alla som antecknats som ägare till gården får automatiskt rätt att studera uppgifterna om gården i Viputjänsten. I fortsättningen finns det inte längre någon separat blankett för ansökan om rättigheter. 

Om gården har fått flera exemplar av blankett 455 är det möjligt att slå samman lägenhetssignumen. En jordbrukare som fått flera blanketter bör ta kontakt med kommunen.

Ytterligare upplysningar från Landsbygdsverket:

Inspektör
Kirsi-Maria Heinonen
tfn 020-7725657, 040-6530640
e-post fornamn.efternamn@mavi.fi  

ICT-administrationschef
Jani Alkava
tfn  020 7725 557 / 040 722 1123
e-post fornamn.efternamn@mavi.fi

 

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs