Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Maaseutuvirasto aloittaa yt-neuvottelut

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto aloittaa yt-neuvottelut

Tiedote.
Julkaistu: 03.03.2011 klo 14:15
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirastossa on 3.3.2011 annettu neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta. Mavin ja henkilöstöjärjestöjen väliset yt-neuvottelut liittyvät henkilöstön siirtymiseen viraston alueellistamispäätöksen mukaisesti Seinäjoelle. Yt-neuvotteluiden piirissä on enintään 36 henkilöä.

Maaseutuviraston toimintoja on alueellistettu siirtymäaikana, joka alkoi vuonna 2008 ja päättyy tämän vuoden lopussa. Tammikuussa Maville valmistuivat pysyvät toimitilat ja samalla viraston tehtävät siirtyivät Seinäjoelle.

Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on välttää irtisanomiset ja lievittää niiden seurauksia. Kaikilla yt-menettelyn piirissä olevilla on tarjolla mahdollisuus jatkaa Maaseutuviraston palveluksessa Seinäjoella.

Siirtymäaikana Mavi on tarjonnut tukitoimia henkilöille, jolla ei ole mahdollisuutta siirtyä uuteen toimipaikkaan. Tarjolla on ollut uudelleen työllistymistä parantavia toimia, kuten työnhakuvalmennusta ja koulutusta, ja on pyritty edistämään virkasiirtoja muihin tehtäviin valtionhallinnossa. Tukitoimet jatkuvat tämän vuoden loppuun.

Mavin alueellistamisesta päätettiin jo virastoa perustettaessa. Mavi on aloittanut toimintansa toukokuussa 2007. Maaseutuvirastossa työskentelee yhteensä noin 200 henkilöä.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylijohtaja Leena Tenhola
Puh. 040 543 0539

Henkilöstöpäällikkö Satu Ylisiurua
Puh. 040 7145 840

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet (väliraportti)

 

Landsbygdsverket inleder samarbetsförhandlingar

 

Vid Landsbygdsverket (Mavi) har det 3.3.2011 gjorts ett förhandlingsförslag om inledande av samarbetsförhandlingar. Samarbetsförhandlingarna mellan Mavi och personalorganisationerna anknyter till personalens förflyttning till Seinäjoki i enlighet med beslutet om att regionalisera verket. Samarbetsförhandlingarna omfattar högst 36 personer.

Landsbygdsverkets funktioner har regionaliserats under en övergångsperiod som började 2008 och slutar vid utgången av detta år. I januari blev Mavis permanenta lokaler i Seinäjoki färdiga, och samtidigt överfördes verkets uppgifter dit.  

Syftet med samarbetsförfarandet är att undvika uppsägningar och lindra följderna av dem. Alla som omfattas av samarbetsförfarandet erbjuds möjligheten att fortsätta i Landsbygdsverkets tjänst i Seinäjoki.

Under övergångsperioden har Mavi tillhandahållit stödtjänster för dem som inte har möjligheter att flytta till den nya verksamhetsorten. Åtgärder som förbättrar möjligheterna till ny sysselsättning, t.ex. jobbsökarträning och utbildning, har varit tillgängliga. Ansträngningar har också gjorts för att främja överföringar av tjänster till andra uppgifter inom statsförvaltningen. Stödåtgärderna fortgår till slutet av innevarande år.

Beslut om regionaliseringen fattades redan när Mavi inrättades. Mavi inledde sin verksamhet i maj 2007 och har sammanlagt omkring 200 anställda.


Mer information från Landsbygdsverket:
Överdirektör Leena Tenhola
Tfn 040 543 0539

Personalchef Satu Ylisiurua
Tfn 040 7145 840

E-post: fornamn.efternamn@mavi.fi

 

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs