Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Maa- ja metsätalousministeriön organisaatio uudistui

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön organisaatio uudistui

Tiedote.
Julkaistu: 02.01.2013 klo 15:02
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön organisaatio uudistui 1.1.2013. Uusi organisaatiorakenne vahvistaa ministeriön keväällä 2012 julkistettua uutta strategiaa, jonka mukaan ministeriön ja sen hallinnonalan toiminta keskittyy kahteen sektoriin, ruokaan ja uusiutuviin luonnonvaroihin. Vuoden 2013 alusta maa- ja metsätalousministeriössä toimii aiempien viiden osaston ja neljän erillisen yksikön sijasta kolme osastoa. Uudet osastot ovat ruokaosasto, luonnonvaraosasto sekä hallinto- ja suunnitteluosasto.

Nykyisistä maatalousosastosta ja elintarvike- ja terveysosastosta yhdistettävän ruokaosaston päällikkö on ylijohtaja Heimo Hanhilahti. Metsäosaston, kala- ja riistaosaston ja pääosa yleisen osaston asioista, kuten vesitalous ja ympäristöasiat, koottiin uudelle luonnonvaraosastolle, jonka päällikkö on ylijohtaja Juha Ojala. Hallinto- ja suunnitteluosasto huolehtii hallinnollisten asioiden lisäksi muun muassa hallinnonalan ohjauksesta ja tietojärjestelmiin liittyvistä asioista, mukaan lukien paikkatietoasiat. Hallinto- ja suunnitteluosaston päällikkö on ylijohtaja Pentti Lähteenoja.

Myös osastojen yksikköjako uudistui. Maa- ja metsätalousministeriön uusi organisaatiokaavio, josta löytyvät myös yksiköt päälliköineen löytyy osoitteesta http://www.mmm.fi/attachments/mmm/ministerio/6DMobFYmc/MMM_organisaatio_1_1_2013_ml_paallikot.pdf

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 0295 16 2184
sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [jaana.husu-kallio]

Maa- ja metsätalousministeriön organisaatio 1.1.2013 lukien
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan strategia 2012–2022

 

 

Maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa. Lainsäädäntötyössä ministeriö toimii osana valtioneuvostoa ja Euroopan unionin päätöksentekoa.

Uusiutuvia ovat luonnonvarat, joiden elinvoima kumpuaa luonnon omasta uudistumiskyvystä. Näihin kuuluvat kaikki kasvit ja eläimet. Kestävän käytön periaatteen mukaisesti uusiutuvia luonnonvaroja käytetään siten, että niiden arvo säilyy myös tuleville sukupolville.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs