Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Lappeenrannan kaupunki valmistuu organisaatiouudistuksella kuntien tehtävien muutokseen

Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannan kaupunki valmistuu organisaatiouudistuksella kuntien tehtävien muutokseen

Tiedote.
Julkaistu: 09.09.2016 klo 09:09
Julkaisija: Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannan kaupungin organisaatiorakenteeseen on valmisteltu uudistuksia, jotka toteutettaisiin uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2017. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan organisaatiorakennetta on tarpeen kehittää ennen kaikkea valmisteilla olevan maakuntauudistuksen takia, mutta myös Lappeenranta 2028 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kaupunginhallitus käsittelee uudistuksia 12.9.2016, ja tarkoituksena on, että asia etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi 26.9.2016. 

Kaupunginhallituksen asettama organisaatiotoimikunta esittää, että kaupungin organisaatio jakautuu konsernihallintoon, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaan sekä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaan. Kaupunkikonserniin kuuluu lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. 

Luottamushenkilöorganisaatiossa olisi kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi palvelutuotantoa varten neljä lautakuntaa: lasten ja nuorten lautakunta, kulttuuri- ja liikuntalautakunta, kaupunkikehityslautakunta ja lupalautakunta. 

Elinkeinoyhtiö Wirma Lappeenranta Oy yhdistettäisiin linjaorganisaatioon ja toimitila-asiat keskitettäisiin toimitilakonserniin. 

Ehdotuksen mukaan merkittävimmät muutokset hallintosäännössä verrattuna Lappeenrannan nykytilanteeseen olisivat, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja voisi toimia osa-aikaisena luottamushenkilönä ja että kaupunginhallituksessa olisi kolme varapuheenjohtajaa. 

Elinvoimaisuuden vahvistaminen ydintehtäväksi 

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan organisaatiota halutaan kehittää niin, että kaupunki pystyisi mahdollisimman hyvin vastaamaan tehtävästään tulevaisuuden kaupunkina. 

– Maakuntauudistuksen seurauksena kuntien ydintehtäväksi jää alueidensa elinvoimaisuuden vahvistaminen. On myös Lappeenranta 2028 -strategian mukaista vahvistaa seutumme elinvoimaisuutta, Jarva perustelee. 

Hän painottaa, että uuden organisaation ansiosta hallinto kevenisi ja tehostuisi sekä toimialojen välinen yhteistyö paranisi. 

– Elinkeinoyhtiön asiantuntemuksen siirtäminen kaupungin muun toiminnan yhteyteen vahvistaisi elinkeinoasioiden osaamista ja tehostaisi elinvoiman paranemista. Myös toimitila-asioiden hoito tehostuisi, kun nykyisin erillään toisistaan toimivat yksiköt yhdistettäisiin, Jarva arvioi. 

Kaksi toimialaa, neljä lautakuntaa 

Lappeenrannan kaupungin uudessa organisaatiomallissa kasvatus- ja opetustoimi, kulttuuritoimi sekä liikunta- ja nuorisotoimi yhdistettäisiin hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaksi. Luottamushenkilöorganisaatiossa toimialaa johtaisivat lasten ja nuorten lautakunta sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunta. 

Tekninen toimi, ympäristötoimi, rakennusvalvonta sekä elinkeinoyhtiö Wirmasta linjaorganisaatioon siirtyvä yrityspalvelut yhdistettäisiin elinvoima ja kaupunkikehitystoimialaksi. Tätä toimialaa johtaisivat luottamushenkilöorganisaatiossa kaupunkikehityslautakunta ja lupalautakunta. 

Etelä-Karjalan jätelautakunta ja Etelä-Karjalan pelastuslautakunta jatkavat maakunnallisina lautakuntina, mutta pelastuslautakunta vain maakuntauudistukseen saakka. 

Elinkeinoasiat linjaorganisaatioon, toimitila-asiat toimitilakonserniin 

Organisaatiotoimikunnan esityksen mukaan elinkeinoyhtiö Wirman toiminta siirrettäisiin linjaorganisaatioon ja konsernihallintoon perustettaisiin elinkeino- ja kehittämistiimi, joka toimisi kaupungin johdon tukena elinvoima-asioissa. Yrityspalvelu liitettäisiin elinvoima ja kaupunkikehitystoimialaan. 

Kaupunkikonsernissa eri tahoilla toimitiloihin liittyvät toiminnot eli Lappeenrannan Yritystila Oy, Lappeenranta FreeZone Oy, Williparkki Oy ja teknisen toimen tilakeskus yhdistettäisiin Lappeenrannan toimitilat Oy -toimitilakonserniksi. 

Maakuntauudistuksen valmistelun perusteella Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tehtävistä vain ympäristönsuojeluhallinnon tehtävät jäisivät kuntien hoidettavaksi. Maaseutuhallinto ja lomituspalvelut ovat maakuntauudistuksessa siirtymässä maakuntahallintoon. 

Organisaatiotoimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että Lappeenrannan kaupunki esittää edelleen muille Etelä-Karjalan kunnille, että ympäristötoimi organisoidaan 1.1.2019 lukien muodostamalla koko maakunnan alueella toimivista nykyisistä ympäristötoimen organisaatioista yhteinen Etelä-Karjalan ympäristötoimi, joka käsittää ympäristönsuojelun. Etelä-Karjalan ympäristötoimi toimisi vastuukuntamallilla osana joko Lappeenrannan tai Imatran kaupungin organisaatiota. 

Organisaatiotoimikunta esittää, että Lappeenrannan kaupunki hoitaisi itse rakennusvalvonnan tehtävät. 

Valmisteilla oleva maakuntauudistus sisältää sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen että aluehallintouudistuksen ja muuttaa samalla myös kuntien tehtäviä. 

Liitteenä organisaatiotoimikunnan raportti sekä hallintosääntöluonnos. Kuva: Lappeenrannan kaupungintalo

Lisätietoja: 

Organisaatiotoimikunnan puheenjohtaja Päivi Kukkonen
puh. 0500 410 601
paivi.kukkonen@netti.fi 

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
puh. 040 844 2000
kimmo.jarva@lappeenranta.fi

Liitetiedostot

Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 73 000 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi

 

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs