Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Kotieläintukien ennakkoja voi hakea Vipu-palvelussa 22.3. saakka

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Kotieläintukien ennakkoja voi hakea Vipu-palvelussa 22.3. saakka

Tiedote.
Julkaistu: 05.03.2013 klo 08:54
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Kansallisten kotieläintukien ennakoiden haku jatkuu 22.3.2013 klo 23.59 saakka Vipu-palvelussa osoitteessa https://vipu.mavi.fi. Tähän mennessä noin 800 tilaa on jättänyt ennakkohakemuksensa verkossa. Kansallisten kotieläintukien vuoden 2013 hakuohjeet on postitettu tiloille ja ne ovat myös saatavissa internetosoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet hakusanalla mavi139.

Valmistautuminen kevään päätukihakuun on käynnissä. Lähes kaksituhatta tilaa on jo tehnyt perus- ja kasvulohkotallennuksia Vipu-palvelussa. Myös karttakorjauksia voi jo tehdä. Viljelijätukien päätukihaku alkaa 19.3. klo 8.00 ja päättyy 30.4. klo 23.59 osoitteessa https://vipu.mavi.fi.

Uuhitiloista noin 40 prosenttia haki tuet sähköisesti

Ensimmäistä kertaa sähköisessä tukihaussa mukana olleiden uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion sekä kansallisen uuhituen hakuaika päättyi helmikuun lopussa.  Uuhitiloista noin 40 prosenttia teki hakemuksensa Vipu-palvelussa. Sähköisesti tukea hakeneista tiloista 17 prosenttia käytti Vipu-palvelua ensimmäistä kertaa tukien hakemiseen.

Sähköisen hakemuksen jättäneet uuhitilat voivat tehdä Vipu-palvelussa myös ilmoitukset uuhien määrän tai pitopaikan muutoksesta.

Vipu-palvelu on uudistunut

Viljelijän verkkoasiointipalvelu Vipu https://vipu.mavi.fi uudistui tänä keväänä. Palvelusta näkee nyt aiempaa helpommin eri vuosien lohko- tai maksutiedot yhdessä näkymässä. Myös tukioikeuksien seuranta helpottuu, kun niiden voimassaoloa sekä omistuksen ja hallinnan siirtoja voi seurata palvelussa kätevästi.

Vipu-palveluun voi kirjautua pankkitunnuksilla ja nyt myös mobiilivarmenteella. Viljelijä voi halutessaan valtuuttaa esimerkiksi neuvojan täyttämään hakemuksen puolestaan.

Sähköiseen tukihakuun pääsee Vipu-palvelun etusivulta ja palvelussa voi seurata, mitkä lomakkeet on jo palautettu ja mitä ei. Hakuoppaaseen voi tutustua osoitteessa www.mavi.fi/hakuopas. Apua Vipu-palvelun käyttöön saa oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Lisätietoja:

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Kirsti Mäki-Paavola
020 77 25632
etunimi.sukunimi@mavi.fi
www.mavi.fi/vipu

 

Förskott på husdjursstöd kan sökas i Viputjänsten fram till 22.3


Ansökan om förskott på nationella husdjursstöd fortsätter fram till 22.3.2013 kl. 23.59 i Viputjänsten på adressen https://vipu.mavi.fi. Hittills har cirka 800 gårdar lämnat in sin ansökan om förskott på webben. Anvisningarna för ansökan om nationella husdjursstöd 2013 har postats till gårdarna och de finns också att få på webbadressen www.suomi.fi/lomakkeet med sökordet mavi139.

Förberedelserna inför vårens samlade stödansökan pågår. Närmare tvåtusen gårdar har redan gjort registreringar av bas- och jordbruksskiften i Viputjänsten. Man kan också göra kartkorrigeringar redan. Tiden för ansökan om samlade jordbrukarstöd börjar 19.3 kl. 8.00 och slutar 30.4 kl. 23.59 på adressen https://vipu.mavi.fi.

Cirka 40 procent av tackgårdarna ansökte om stöden elektroniskt

I år var bidraget per tacka och dess tilläggsbidrag samt det nationella stödet för tackor för första gången med i den elektroniska stödansökningstjänsten och ansökningstiden gick ut i slutet av februari.  Av tackgårdarna gjorde cirka 40 procent upp sin ansökan i Viputjänsten. Av dem som ansökte om stöd elektroniskt använde sig 17 procent för första gången av Viputjänsten för stödansökan.

De tackgårdar som lämnat in en elektronisk ansökan kan också göra anmälningar om ändringar av antalet tackor eller djurhållningsplats i Viputjänsten.

Viputjänsten har förnyats

Webbtjänsten för jordbrukare Vipu https://vipu.mavi.fi förnyades denna vår. I tjänsten kan man nu enklare än förut se olika års uppgifter om skiften eller utbetalningar i en och samma vy. Också uppföljningen av stödrättigheter blir enklare då stödrättigheternas giltighetstid samt överföringar av ägande- och besittningsrätten till dem enkelt går att kontrollera i tjänsten.

Man kan logga in i Viputjänsten med bankkoder och nu också med mobilcertifikat. Om jordbrukaren så önskar kan han eller hon bemyndiga till exempel en rådgivare att fylla i ansökan för sin räkning.

Från Viputjänstens ingångssida kommer jordbrukaren till den elektroniska stödansökan och kan följa med vilka blanketter som redan är inlämnade och vilka som inte är det. Ansökningsguiden kan läsas på adressen www.mavi.fi/hakuopas. Hjälp vid användningen av Viputjänsten fås av den egna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Ytterligare upplysningar:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare upplysningar från Landsbygdsverket:
Överinspektör Kirsti Mäki-Paavola
020 77 25632
förnamn.efternamn@mavi.fi
www.mavi.fi/vipu

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs