Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Kolmannes tiloista haki viljelijätukia sähköisesti

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Kolmannes tiloista haki viljelijätukia sähköisesti

Tiedote.
Julkaistu: 05.05.2011 klo 12:40
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Tänä keväänä yhä useampi viljelijä palautti tukihakemuksensa sähköisesti. Sähköisiä hakemuksia jätettiin huhtikuussa Maaseutuviraston Vipu-palvelun kautta 20 664 maatilalla. Määrä on noin 33 % kaikista tiloista Suomessa.

Viime vuoteen verrattuna palvelun käyttö on lisääntynyt puolella. Uusia käyttäjiä oli yli 8 000. Suosituinta sähköinen haku oli viime vuoden tapaan Ahvenanmaalla ja Pohjois-Savossa, joissa keskimäärin puolet maatiloista käytti sähköistä palautusmahdollisuutta.

Valtakunnallisen 30 prosentin tavoitteen ylitti koko maan tasolla jo 182 kuntaa. Sähköinen tukihakupalvelu oli paperista palauttamista selvästi suositumpaa etenkin Ahvenanmaalla ja Pohjois-Savossa. Lisäksi monessa Pirkanmaan ja Kainuun kunnassa sähköinen haku oli suositumpaa kuin paperinen täyttäminen. Eniten kasvua viime vuodesta oli Ahvenanmaalla, Kainuussa ja Satakunnassa.

Manner-Suomen kunnista Keiteleellä, Lestijärvellä ja Lempäälässä yli 80 % tiloista valitsi sähköisen vaihtoehdon. Vastaava luku Pirkkalassa, Vesilahdessa, Maaningalla, Pielavedellä, Kuortaneella ja Ristijärvellä oli yli 70 %. Sähköisten hakemusten määrä lisääntyi viime vuodesta etenkin Karvialla ja Kristiinankaupungissa.

Kaikkein vähiten sähköinen tukihaku kiinnosti Uudellamaalla, jossa vain joka viides tila käytti mahdollisuutta hyväkseen. Suurin osa Uudenmaan kunnista ei yltänyt valtakunnalliseen 30 prosentin tavoitteeseen; ei myöskään Lapissa ja Etelä-Savossa.

Lapin Pelkosenniemi ja Kemijärvi erottuvat joukosta aktiivisuudellaan. Niissä sähköinen haku oli yhtä suosittua kuin paperinen vaihtoehto. Molemmat kunnat osallistuivat Maaseutuviraston yhteiskäyttöisten koneiden kokeiluun, jossa viljelijät saivat täyttää sähköisen tukihakemuksen kunnan asiointipisteessä.

Lisätietoja:
Yksikönjohtaja Anneli Kupari
Maaseutuvirasto, Maaseutuelinkeino-osasto
Puh. 020 7725 753
etunimi.sukunimi@mavi.fi
Tiedote ja tilastoja Mavin www-sivustolla

 

 

En tredjedel av gårdarna ansökte om jordbrukarstöd elektroniskt


I år lämnade allt flera jordbrukare in sin stödansökan elektroniskt. I april skickade 20 664 gårdar in elektroniska ansökningar till Landsbygdsverket via Viputjänsten. Antalet är cirka 33 % av alla gårdar i Finland.

Jämfört med i fjol har användningen av tjänsten ökat med hälften. Antalet nya användare var fler än 8 000. Liksom senast var den elektroniska ansökan populärast på Åland och i Norra Savolax där i medeltal hälften av gårdarna använde sig av möjligheten att lämna in ansökningar elektroniskt.

Det riksomfattande målet på 30 procent överskreds redan i 182 kommuner. Framför allt på Åland och i Norra Savolax var den elektroniska stödansökningstjänsten klart populärare än pappersansökningarna. Också i många kommuner i Birkaland och Kajanaland skickade jordbrukarna hellre in ansökningarna elektroniskt än på papper. Jämfört med i fjol var ökningen störst på Åland, i Kajanaland och i Satakunda.

Av kommunerna i Fastlandsfinland valde över 80 % av gårdarna i Keitele, Lestijärvi och Lempäälä det elektroniska alternativet. Motsvarande siffra i Pirkkala, Vesilahti, Maaninka, Pielavesi, Kuortane och Ristijärvi var över 70 %. Antalet elektroniska ansökningar ökade framför allt i Karvia och Kristinestad.

Den elektroniska stödansökan rönte minst intresse i Nyland där bara var femte gård använde sig av möjligheten. Merparten av de nyländska kommunerna nådde inte upp till det riksomfattande målet på 30 procent; situationen var den samma i Lappland och Södra Savolax.

Pelkosenniemi och Kemijärvi i Lappland skilde sig från mängden genom att vara aktiva. I dessa kommuner var den elektroniska ansökan lika populär som pappersalternativet. Båda kommunerna deltog i Landsbygdsverkets försök med gemensamma datorer där jordbrukarna fick fylla i stödansökan elektroniskt på kommunens serviceställe.

Ytterligare upplysningar:
Enhetsdirektör Anneli Kupari
Landsbygdsverket, Avdelningen för landsbygdsnäringar
Tfn 020 7725 753
förnamn.efternamn@mavi.fi
Meddelandet och statistiker på Mavis webbsidor

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs