Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Kasvihuonetuki on nyt Vipu-palvelussa

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Kasvihuonetuki on nyt Vipu-palvelussa

Tiedote.
Julkaistu: 06.02.2014 klo 08:25
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Kasvihuonetukea voi tänä vuonna hakea myös sähköisesti Vipu-palvelun kautta.

Tukihakemuslomakkeet paperista hakua varten postitetaan viime vuonna kasvihuonetukea hakeneille helmikuun alussa. Lomake löytyy myös internetsivulta (www.suomi.fi) numerolla 109. Viimeinen hakupäivä on 28.2.2014. Hakemus on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) tai Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirastoon.

Ennen kuin kasvihuonetukea voi hakea hakijan tulee varmistaa, että maatilan tiedot ja tilan asiointioikeudet ovat kunnossa. Tämä tapahtuu palauttamalla tilalle aikaisemmin syksyllä tullut Mavin lomake 455 kuntaan, ellei lomaketta ole palautettu jo syksyllä.

Sähköinen haku mahdollista

Kasvihuonetukea haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa (https://vipu.mavi.fi). Sähköinen tukihaku on auki 10.2. – 28.2. Viimeisen hakuajankohdan jälkeen hakemuksen voi toimittaa ainoastaan paperisena. Viljelymuutokset voi ilmoittaa 1.3. alkaen.

Tuen ehdot pysyneet samana

Vain tuen haku- ja ilmoitusmenettelyä on muutettu.  Esimerkiksi pohjoista ja Etelä-Suomen kasvihuonetukea haetaan samalla hakemuksella sekä viljelysuunnitelma sisältyy nyt hakemustietojen sisään.

Kasvihuonetuen ennakon maksu on näillä näkymin huhtikuun lopulla ja lopullinen tuki lokakuussa. Tukitaso on A ja B-tukialueilla ja C-tukialueella erisuuruinen.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja
Lea Anttalainen
Puh. 0295 31 2423
etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Stödet för växthusproduktion ingår nu i Viputjänsten

I år kan stöd för växthusproduktion sökas också elektroniskt via Viputjänsten.

Stödansökningsblanketterna för ansökan på papper postas i början av februari till dem som ansökte om växthusstöd i fjol. Blanketten finns också på webbportalen www.suomi.fi/etjanster på numret 109. Sista ansökningsdag för växthusstödet är 28.2.2014. Ansökan ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) eller på Åland till Statens ämbetsverk på Åland.

Före ansökan om växthusstöd ska sökanden försäkra sig om att uppgifterna om gården och gårdens behörighet till e-tjänster är i ordning. Detta görs genom att Mavis blankett 455 som skickades till gården tidigare i höstas lämnas in till kommunen, om blanketten inte lämnades in redan på hösten.

Möjligt att ansöka elektroniskt

Växthusstödet söks elektroniskt i Viputjänsten (https://vipu.mavi.fi). Den elektroniska ansökningstjänsten är öppen 10.2 – 28.2. Efter den sista ansökningsdagen kan ansökan lämnas in enbart på papper. Ändringar som rör odlingen kan anmälas från och med 1.3.

Stödvillkoren är oförändrade

Bara förfarandet för ansökan om stöd och anmälan har ändrats. Till exempel söks det nordliga växthusstödet och växthusstödet till södra Finland med samma ansökan och odlingsplanen ingår nu i ansökningsuppgifterna.

Som det nu ser ut betalas förskottet på växthusstödet ut i slutet av april och det slutliga stödet i oktober. Stödnivån i stödregionerna A och B är en annan än i stödregion C.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Lea Anttalainen
tel. 0295 31 2423
fornamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs