Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Kasvihuonetuki haettavana

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Kasvihuonetuki haettavana

Tiedote.
Julkaistu: 30.01.2013 klo 09:51
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Kasvihuonetuen viimeinen hakupäivä on 28.2.2013. Tukihakemuslomakkeet postitetaan viime vuonna kasvihuonetukea hakeneille helmikuun alussa. Lomake löytyy myös internetsivulta www.suomi.fi/lomakkeet numerolla 109. Hakemus on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) tai Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirastoon.

Tuen ehdoissa päivämäärämuutos

Tuen ehtoja on muutettu eräiltä osin. Viljelykasvit tulee nyt olla lopullisella viljelypaikallaan 15.5. (ennen päivämäärä oli 1.5.). Myös tuen edellytykset, tukeen oikeuttava viljelypinta-ala ja kasvihuoneiden hallinta ratkaistaan 15.5. tilanteen mukaan. Muutoksella pyritään tuotteiden markkinoille tulon tasaamiseen. Osasyynä on lisäksi viime syksyn sateisten säiden vaikutukset eräiden lämmityspolttoaineiden saatavuuteen.

Kasvihuonetuen ennakon maksu on näillä näkymin huhtikuun lopulla ja lopullinen tuki lokakuussa. Tukitaso on A ja B-tukialueilla ja C-tukialueella erisuuruinen ja viime vuotista tasoa hieman alempi.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Lea Anttalainen
Puh. 020 77 25740
etunimi.sukunimi@mavi.fi


Stödet för växthusproduktion kan sökas

Sista ansökningsdag för växthusstödet är 28.2.2013. Ansökningsblanketterna postas i början av februari till dem som ansökte om stödet i fjol. Blanketten finns också på webbportalen www.suomi.fi/etjanster på numret 109. Ansökan ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) eller på Åland till Statens ämbetsverk på Åland.

Datumändring i stödvillkoren

Stödvillkoren har ändrats till vissa delar. Enligt de nya villkoren ska odlingsväxterna vara utplacerade på sin slutliga växtplats 15.5 (förr var datumet 1.5). Också den stödberättigande odlingsarealen och besittningen av växthusen avgörs utifrån situationen 15.5. Genom ändringen eftersträvas jämnare utsläppande av produkter på marknaden. En annan orsak till ändringen är den inverkan som fjolårshöstens rikliga regn har haft på tillgången till vissa uppvärmningsbränslen.

Som det nu ser ut betalas förskottet på växthusstödet ut i slutet av april och det slutliga stödet i oktober. Stödnivån i stödregionerna A och B är en annan än i stödregion C. Den är i alla stödregioner något lägre än i fjol.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör
Lea Anttalainen
tel. 020 77 25740
fornamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs