Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Jonolohkojen tukikelpoisuushaun ohjeet ja lomake ovat saatavilla

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Jonolohkojen tukikelpoisuushaun ohjeet ja lomake ovat saatavilla

Tiedote.
Julkaistu: 01.04.2011 klo 11:50
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto on julkaissut hakulomakkeen 213, jolla haetaan tukikelpoisuutta maatalouden ympäristötuessa ja luonnonhaittakorvauksessa tukikelvottomille peltoaloille.  Lomake ohjeineen on saatavissa osoitteesta www.mavi.fi ja kunnista.

Valtioneuvosto hyväksyi jonolohkoja koskevan asetuksen 24.3.2011. Materiaalia ei lähetetä tiloille, koska postitus ei ehtisi hakuajan päättymiseen mennessä perille. Hakemus tulee jättää kevään tukihaussa, joka päättyy 29.4.2011.

Tukikelpoisuutta voidaan hakea niin sanotuille jonolohkoille ja eräille muille tukikelvottomille peltoaloille. Jonolohkot ovat talousarviovarojen riittämättömyyden vuoksi tukikelpoisuutta odottavia peltoja. Kevään tukihaussa voi hakea tukikelpoiseksi kaikkia jonopeltoja, mutta kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset voivat myöntää tukikelpoisuudet enintään 18 300 hehtaarille ohjeessa kerrotun etusijajärjestyksen mukaisesti.

Jonolohkojen lisäksi tukikelpoisuutta voidaan hakea vuoden 2005 tukihaun jälkeen maatalouden luopumisjärjestelmien viljelemättömyyssitoumuksista vapautuneille viljelykelpoisille peltoaloille,
pienille tukikelpoisten peruslohkojen alojen lisäyksille sekä eräille tukikelpoisuuden menettäneille peltoaloille.

Tukikelpoisuutta lohkoilleen voi hakea myös sellainen viljelijä, joka on ollut luonnonhaittakorvaus- tai ympäristötukijärjestelmän ulkopuolella ja saanut alle 40-vuotiaana sukupolvenvaihdoksella tai koko tilan hallinnon siirrolla haltuunsa tilan alle 65-vuotiaalta viljelijältä, joka ei ole ollut sitoutuneena luonnonhaittakorvaus- tai ympäristötukijärjestelmään tai kumpaankaan näistä.


Lisätietoja antavat:
Maatalouden ympäristötuki    
Lauri Juntti, puh. 020 77 25681, etunimi.sukunimi@mavi.fi
Luonnonhaittakorvaus ja luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa
Maija Kyrö, puh. 020 77 25664, etunimi.sukunimi@mavi.fi


Anvisning och blankett för ansökan om stödberättigande för skiften som står i kö kan nu fås

 
Landsbygdsverket har publicerat ansökningsblankett 213 som ska användas när stödberättigande inom miljöstödet för jordbruk och kompensationsbidraget söks för åkerarealer som nu inte berättigar till stödformerna. Blanketten med tillhörande anvisningar finns på adressen www.mavi.fi och ges också av kommunerna.

Statsrådet godkände 24.3.2011 en förordning om skiften som står i kö. Materialet postas inte till gårdarna eftersom det inte skulle hinna fram i tid. Ansökan ska lämnas in under vårens ansökningsomgång vars sista dag infaller 29.4.2011.

Stödberättigande kan sökas för skiften som står i kö och för vissa andra åkerarealer som inte är stödberättigande. De skiften som står i kö är åkrar som väntar på stödberättigande på grund av otillräckliga budgetmedel. I vårens ansökningsomgång är det möjligt att ansöka om stödberättigande för alla åkrar som står i kö, men kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter kan bevilja stödberättigande för högst 18 300 hektar i den företrädesordning som nämns i anvisningen.  

Stödberättigande kan sökas inte bara för skiften som står i kö utan också för odlingsbara åkerarealer som efter 2005 års ansökningsomgång har slutat att omfattas av sådana förbindelser att inte odla som hör ihop med avträdelsesystem inom jordbruket, för små arealökningar som hör samman med stödberättigande basskiften och för vissa åkerarealer som har varit stödberättigande men inte är det längre.

Stödberättigande för åkerskiften kan sökas också av jordbrukare som har stått utanför systemet med kompensationsbidrag eller miljöstöd och före 40 års ålder, genom generationsväxling eller genom överföring av besittningen av en hel gård, har kommit i besittning av en gård som innehafts av en sådan jordbrukare under 65 år som låtit bli att ingå antingen en kompensationsbidrags- eller miljöstödsförbindelse eller båda två.


Mer upplysningar:
Miljöstöd för jordbruket    
Lauri Juntti, tfn 020 77 25681, fornamn.efternamn@mavi.fi
Kompensationsbidrag och nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget  
Maija Kyrö, tfn 020 77 25664, fornamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs