Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Inträdet av spannmål på marknaden oförändrat trots låg skörd

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Inträdet av spannmål på marknaden oförändrat trots låg skörd

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.08.2011 kl. 09:00
Utgivare: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Spannmålsindustrin och spannmålsmäklarna köpte under detta skördeår sammanlagt 1,8 miljarder kilo spannmål av odlarna, vilket motsvarar 60 procent av spannmålsskörden i fjol. Industrin använde sammanlagt 1,4 miljarder kilo inhemsk och utländsk spannmål under skördeåret, vilket motsvarade 50 procent av skörden.

Trots att skörden sommaren 2010 var den lägsta under årtiondet, var inflödet av spannmål från odlarna till marknaden normal under skördeåret 1.7.2010–30.6.2011. Mängden var nära tioårsmedeltalet. Den inhemska industrin använde sammanlagt 1,4 miljarder kilo säd, inklusive den importerade sädesmängden. Användningen fördelades jämt över årets kvartal. Fördelningen enligt användningsområde var följande: foder 43 procent, livsmedel 32 procent, kornmalt 10 procent och övrig industriproduktion 15 procent.

Mest korn

Odlarna levererade under skördeåret till marknaden främst korn, 666 miljoner kilo, vilket var en dryg tredjedel av hela spannmålsvolymen och ungefär hälften av kornskörden sommaren 2010. Kornet används främst som foder. De senaste tio åren har i medeltal 798 miljoner kilo korn levererats till marknaden per skördeår. Detta är i medeltal 43 procent av den årliga skörden. Industrin använde mest korn, sammanlagt 605 miljoner kilo, främst som foder.

Inflödet av vete till marknaden var 603 miljoner kilo under skördeåret. Drygt hälften klassades vid inköpet som brödvete och resten som foder. Mängden vete som levererades till marknaden motsvarar 83 procent av veteskörden 2010 och låg något över medeltalet. De senaste tio åren har odlarna sålt i medeltal 527 miljoner kilo vete per skördeår, med andra ord 74 procent av den årliga skörden. Industrin använde 456 miljoner kilo vete, drygt hälften i livsmedel och resten främst som foder.

Under det gångna skördeåret levererades 478 miljoner kilo havre till marknaden. Mängden motsvarar 59 procent av havreskörden i fjol. Andelen som kom ut på marknaden är betydligt större än under tidigare år: tioårsmedeltalet för havre är 507 miljoner kilo. Industrin använder havre i mindre omfattning än övriga sädeslag. Av 204 miljoner kilo havre användes största delen som foder.

För litet råg

Odlarna sålde 53 miljoner kilo råg under skördeåret. Tack vare den goda skörden var mängden den dubbla jämfört med föregående skördeår och motsvarade 77 procent av rågskörden 2010. De senaste tio åren har odlarna sålt i medeltal 74 procent av den årliga skörden, i medeltal 45 miljoner kilo råg per skördeår. Industrin använde 98 miljoner kilo råg i livsmedel, vilket var 1,5 gånger rågskörden sommaren 2010.

Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål finns på Tikes lantbruksstatistiktjänst Matilda.

 

Ytterligare information

 

Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Aktuarie Sirpa Karppinen, tel. 020 77 21 341

E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@mmmtike.fi

 

Uppgifterna finns i Tikes statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål. Uppgifterna om inköp (= inflöde på marknaden) samlas in kvartalsvis från alla finländska företag som köper spannmål eller rybs/raps direkt från odlarna. Uppgifterna om användning av inhemsk och utländsk spannmål samlas in kvartalsvis från livsmedels- och foderindustrin och den övriga spannmålsindustrin. Uppgifterna om lagring av inhemsk och utländsk spannmål och rybs/raps samlas in halvårsvis från alla företag som hade spannmål i lager i slutet av juni eller december.

Följande kvartalsstatistik ges ut den 10 november.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs