Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Extra finansiering för jordbruksinvesteringar

Maa- ja metsätalousministeriö

Extra finansiering för jordbruksinvesteringar

Pressmeddelande.
Publicerad: 03.11.2015 kl. 16:30
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

Jordbruksinvesteringar kommer att få ytterligare finansiering. Särskilt uppmuntrar man till investeringar i miljön, djurens välbefinnande och energiproduktionen. Syftet med de extra medel som Gårdsbrukets utvecklingsfond Makera har fått är att trygga finansieringen av investeringar som förbättrar produktionsstrukturen, reducerar kostnader och hjälper att införa ny teknologi och processer.

De extra medlen är en satsning på lönsam tillväxt enligt regeringsprogrammet.
– Investeringar som minskar kostnader och effektiviserar produktionen är viktiga för lönsamheten. Djurens välbefinnande och miljöfrågor är också allt viktigare i livsmedelsproduktionen på grund av t.ex. nya undersökningar, teknologiutveckling och konsumentmedvetenhet. Produktionen måste reagera på det här. När det gäller t.ex. investeringar som förbättrar djurens välbefinnande och miljöns tillstånd ska de lägsta stödnivåerna enligt förslaget höjas från 30 till 35 procent, berättar jordbruksöverinspektör Sanna Koivumäki på jord- och skogsbruksministeriet.

Största delen av finansieringen för jordbruksinvesteringar kommer från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 som EU delfinansierar. En del av medlen fås från Gårdsbrukets utvecklingsfond Makera. Förslagen till ändring av stödnivåerna behandlas på övervakningskommitténs möte 17.11.2015. Den andra ändringen i landsbygdsprogrammet sänds till kommissionen i början av år 2016.

Miljöersättningar överraskande populära: begränsningar sannolika

Landsbygdsprogrammets miljöersättningar har redan under det första året uppnått målen utmärkt. På övervakningskommitténs möte 17.11 ska det också diskuteras begränsningar i de miljöinsatser som i hög grad har överskridit målen. 

Skyddzoner och fånggrödor har varit väldigt populära. Arealen skyddzoner är 59 000 hektar, vilket innebär att målet har överskridits med 252 procent. Fånggrödor finns på ett över 270 000 hektar stort område, målet har överskridits med 3 366 procent. 
– Målet med begränsningarna är att se till att det finns tillräckliga medel för insatser där arealmålet ännu inte nåtts. Dessa insatser gäller bl.a. vård av våtmarker och jordbruksnaturens biologiska mångfald, säger konsultativa tjänstemannen Tiina Malm på jord- och skogsbruksministeriet.

Även ett av spetsprojekten i regeringsprogrammet ”Kretsloppsekonomins genombrott och restaurering av vattendrag” och näringscirkulationsåtgärderna stödjer och kompletterar landsbygdsprogrammets miljö- och investeringsåtgärder.

Andra ändringar också på agendan

Övervakningskommittén ska också behandla andra ändringar som föreslås i landsbygdsprogrammet, bl.a. urvalskriterierna som gäller projektstöd ska preciseras.

Rådgivningsåtgärden utvidgas att omfatta modernisering av gårdar och förbättring av konkurrenskraften. Förutom rådgivning och affärsplaner för jordbruksinvesteringar behöver gårdarna råd för modernisering samt förbättring av lönsamheten och konkurrenskraften.

 

Mer information:
Sanna Koivumäki, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 16 2437
Tiina Malm, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2428
fornamn.efternamn@mmm.fi

 

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs