Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » EU:n tuotantosidonnaiset palkkiot vuodelle 2015 on vahvistettu

Maa- ja metsätalousministeriö

EU:n tuotantosidonnaiset palkkiot vuodelle 2015 on vahvistettu

Tiedote.
Julkaistu: 23.02.2015 klo 13:46
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

EU:n tuotantosidonnaisten palkkioiden ehdot, enimmäismäärät sekä yksikkötukitasot on vahvistettu. Tuotantosidonnaisia palkkioita voidaan maksaa yhteensä 104,65 miljoonaa euroa, mikä on merkittävästi aiempaa enemmän. Tukimäärän kohdentamisesta eri tuotantomuodoille neuvoteltiin tuottajajärjestöjen kanssa. Valtioneuvosto vahvisti neuvottelutuloksen viime vuoden toukokuussa.

Tukea kohdennetaan aiempien vuosien tapaan Etelä-Suomen maidontuotannolle, koko maassa naudan- ja lampaanlihalle, valkuais- ja öljykasveille sekä tärkkelysperunalle. Uusia tuettavia kohteita koko maassa ovat ruis, sokerijuurikas sekä teuraskilit. Uusia tuettavia kohteita AB- tukialueella ovat avomaanvihannekset, teurashiehot ja ulkosaariston maitorotuiset hiehot, kutut sekä uuhet. Viimeksi mainitut tuotantomuodot eivät jatkossa ole Etelä-Suomen kansallisen tuen piirissä, vaan tuotantosidonnainen tuki maksetaan pelkästään EU:n tuotantosidonnaisena palkkiona ja palkkioiden ehdot ovat pääosin yhdenmukaistettu pohjoisen kansallisen tukiohjelman ehtojen kanssa.

Palkkiojärjestelmiin on tehty eräitä yksinkertaistuksia ja muita muutoksia. Sonnien eläinyksikkökerroin (ey) ei enää ole käytössä, vaan yksikkötuki maksetaan eläintä kohden. Sonnien palkkiokelpoisuuden enimmäisikäraja on jatkossa 20 kuukautta, mikä kuvaa keskimääräistä teurasikää. Jatkossa tilan kaikki emolehmähiehot ovat palkkiokelpoisia . Tärkkelysperunapalkkion ehtoja on yksinkertaistettu.

Kaikkien nautojen, lampaiden ja vuohien palkkiokelpoisuus perustuu eläinrekisterien tietoihin, minkä vuoksi eläinten rekisteröinnin ja merkinnän sääntöjä on noudatettava huolellisesti muun muassa ilmoitusaikojen suhteen.

Palkkioiden määrät

Lypsylehmäpalkkiota voidaan maksaa AB -tukialueilla enintään 32, 0 milj. euroa, nautapalkkiota koko maassa yhteensä enintään 56,150 milj. euroa, lammas- ja vuohipalkkioita yhteensä enintään 2,80 milj. euroa sekä peltokasvipalkkiota yhteensä enintään 13,700 milj. euroa.

Lopulliset palkkioiden tasot vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella peltokasvien osalta arviolta tammikuussa 2016 ja eläinpalkkioiden osalta kevättalvella 2016, kun lopulliset palkkiokelpoiset pinta-alat ja eläinmäärät eläinrekistereistä ovat saatavilla.
Eläinpalkkiot maksetaan kahdessa erässä siten, että 1.1. -31.6. kertyneestä palkkiosta maksetaan 50 prosenttia aikaisintaan kuluvan vuoden joulukuussa ja 1.7. -31.12. kertynyt tuki kevättalvella 2016. Teuraseläinten, uuhien ja kuttujen osalta palkkio maksetaan yhdessä erässä arviolta kevättalvella 2016.

Komissio ei ole vielä antanut lopullista hyväksyntää Suomen tuotantosidonnaisen tuen kokonaisuudelle, joten tarvittaessa nyt vahvistettuja ehtoja tullaan vielä kevään aikana täsmentämään.

Palkkioiden enimmäismääärät ja yksikkötasot tukialueittain

Aiempi tiedotteemme aiheesta

Lisätietoja:
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi, p. 0295 162304
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska p. 0295 162248
(etunimi.sukunimi@mmm.fi)


Lisätietoja palkkioiden hakemisesta:
ylitarkastaja Hannele Lauren, Maaseutuvirasto, p. 0295 31 2440
(etunimi.sukunimi@mavi.fi)

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs