Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » ENNÄTYSODOTUKSIA VARSINAIS-SUOMEN HIRVIELÄINMETSÄSTYKSEEN

Suomen riistakeskus - Varsinais-Suomi

ENNÄTYSODOTUKSIA VARSINAIS-SUOMEN HIRVIELÄINMETSÄSTYKSEEN

Tiedote.
Julkaistu: 15.08.2016 klo 10:16
Julkaisija: Suomen riistakeskus - Varsinais-Suomi

Hirvikanta on Varsinais-Suomessa kääntynyt kasvuun ja pyyntilupamääriä on nostettu tuntuvasti. Tavoitteena on taittaa hirvikannan kasvua. Uuden hoitosuunnitelman mukaisesti hirvikannan verotussuunnittelu on tehty hirvitalousaluekohtaisesti. Varsinais-Suomessa on viisi hirvitalousaluetta. Syksyn hirvisaaliin odotetaan nousevan noin 2000 hirveen.

Varsinais-Suomen valkohäntäpeuraverotusta on uudistettu viime vuosina. Aikuisten naaraiden osuutta saaliissa on järjestelmällisesti nostettu ja se oli syksyllä 2015 ensimmäistä kertaa suurempi kuin urossaalis. Riittävän naarassaaliin takaamiseksi on pyyntilupiin asetettu sitovia ehtoja. Syksyn peurasaaliin odotetaan nousevan taas uuteen ennätykseen, jopa 10 000 valkohäntäpeuraan.

Metsäkauris ei ole pyyntiluvanvarainen eläin, mutta saaliista on tehtävä saalisilmoitus. Suurin osa metsäkauriista metsästetään samojen metsästäjien ja metsästysseurojen toimesta, jotka metsästävät peuroja ja hirviä. Myös syksyn metsäkaurissaaliin odotetaan nousevan uuteen ennätykseen, noin 2000 eläimeen.

Hirvikannan hoitotavoitteet ja kannan nykytila

Alueellisen riistaneuvoston hirvitalousalueille vahvistamat määrälliset hirvitavoitteet (hirveä/1000 ha) on esitetty taulukossa 1. Hirvitiheys tarkoittaa hirvien määrää suhteutettuna kokonaismaapinta-alaan. Verotussuunnittelu tähtää siihen, että asetetut tavoitteet toteutuvat. Hirvitalousalueen hirvitiheyden keskiarvon tulee pysytellä asetetun tavoitehaarukan sisällä. Hirvitalousalueen sisällä voi olla vaihtelua laajemminkin edellyttäen, että vahingot säilyvät kohtuullisella tasolla.

Hirvi

Yleisesti voidaan todeta, että hirvikanta on kääntynyt kasvuun oltuaan pari vuotta ennätyksellisen alhaisella tasolla. Tulevan syksyn metsästyksen tavoitteena onkin huolehtia siitä, että kanta ei kasva liian suureksi. Rannikon hirvitalousalueilla (VS1, VS2 ja VS3) hirvikannan tulisi nykyisestä vähän vähentyä. Varsinais-Suomen sisämaan hirvitalousalueissa (VS4 ja VS-EH) hirvikanta ei saa nousta, vaan sen tulisi säilyä nykyisellä tasolla. Huolehtimalla saaliin korkeasta vasaosuudesta, voidaan myös parhaiten huolehtia kannan paikallisesti kestävästä verotuksesta. Paikallisesti kannan koossa ja rakenteessa on vaihtelua ja pyyntilupien nojalla metsästävät seurat ja seurueet käyttävät lopullista harkintaa lupien käyttämisessä.

Valkohäntäpeura

Valkohäntäpeurakanta on ollut tasaisessa kasvussa viimeisten 20 vuoden aikana. Pienten hirvieläinten liikenneonnettomuuksien määrä kasvaa edelleen Valkohäntäpeura-kannan hallinta on yhä tärkeämpi tavoite Varsinais-Suomessa. Naarasosuuden kasvattaminen ja vakiinnuttaminen saaliissa totuttua korkeammaksi on kriittinen menestystekijä uudessa valkohäntäpeurakannan hoidossa. Tavoitteena on luoda tasapainoisempi kanta, joka on helpommin hallittavissa, sekä lisätä suurten aikuisten urosten osuutta kannassa.

Osaan pyyntiluvista on myös tänä vuonna asetettu sitovia ehtoja koskien aikuisten urosten määrää saaliissa ja muuttuneen verotuksen vakiinnuttamiseksi. Syksyllä 2015 ehtoja asetettiin viidelle riistanhoitoyhdistysalueelle ja syksyksi 2016 ehtoja seitsemälle riistanhoitoyhdistysalueelle.

Saalis- ja havaintotietojen ilmoittaminen siirtyy Oma riista -järjestelmään

Tiedot hirvisaaliista ja metsästyksen yhteydessä tehdyistä hirvihavainnoista kerätään syksyllä 2016 ensimmäistä kertaa yhteen ja samaan järjestelmään. Ilmoittaminen tehdään sähköisessä Oma riista -palvelussa, jossa on saatavilla myös runsaasti hyödyllistä palautetta ja tilannetietoa hirvijahdin edistymisestä. Myös peurasaalis ilmoitetaan Oma riistaan. Peurasaaliin ilmoittaminen sähköisesti on tärkeä erityisesti Varsinais-Suomessa, jissä metsästetään eniten peuroja koko maassa

Metsäkauris

Kauriskanta on alueellisesti epätasaisesti jakautunut. Runsain kanta on Vakka-Suomen lounaisosissa, saaristossa sekä Paraisten ja Turun seuduilla.

 

Metsästyksen aloittamisen ajankohta

Voimassa olevan metsästysasetuksen mukaan hirven ja valkohäntäpeuran metsästys voidaan aloittaa tänä vuonna lauantaina 24.9.2016. Käytännössä hirven metsästys aloitetaan vasta lokakuun ensimmäisenä tai toisena viikonloppuna.

Metsäkauriin metsästys alkaa jo 1.9.2016. Metsäkauriin metsästys ajavalla koiralla on sallittu vasta syyskuun viimeisestä lauantaista 24.9. lähtien.

Lisätietoja:

Jörgen Hermansson, vs. riistapäällikkö

jorgen.hermansson(at)riista.fi

0400 909565

 

Liitteenä:

hirvitalousaluekartta ja asetetut hirvitavoitteet.

 

Liitetiedostot

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs