Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » En tredjedel av Finlands gårdsbruk och trädgårdsföretag är flerbranschgårdar

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

En tredjedel av Finlands gårdsbruk och trädgårdsföretag är flerbranschgårdar

Tiedote.
Julkaistu: 29.06.2011 klo 09:15
Julkaisija: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Ungefär en tredjedel av Finlands 64 000 gårdsbruk och trädgårdsföretag utövar annan företagsverksamhet vid sidan av jordbruket och trädgårdsodlingen. Den populäraste näringsgrenen är produktion av tjänster.

Flerbranschverksamheten varierar från region till region

Flerbranschgårdarna är vanligast i städer och i närheten av städer samt på glesbygden. På kärnlandsbygden är den andra företagsverksamheten inte lika frekvent.

– Sett ur regional synvinkel är flerbranschgårdarnas andel av alla gårdar störst i norr och söder, dvs. i Lappland och i Nyland, berättar Jaana Kyyrä som är projektchef för Lantbruksräkningen 2010. 

I Lappland och Nyland utövar två av fem gårdar annan företagsverksamhet. Jämfört med andra regioner är gårdarna i Österbotten däremot mer sällan flerbranschgårdar.

Den andra företagsverksamheten är ofta småskalig

Den andra företagsverksamheten utgör oftast ett komplement till den egentliga driften på gården och är i många fall småskalig, mätt såväl i arbetstid som i omsättning. På cirka 40 procent av gårdarna stannar omsättningen av den andra företagsverksamheten under 10 000 euro om året. Å andra sidan stiger omsättningen till över 100 000 euro på ungefär var tionde flerbranschgård.

Gårdarnas övriga företagsverksamhet sysselsätter totalt 31 000 finländare. Av dem hör cirka 22 000 till jordbrukarfamiljerna. Antalet utomstående anställda är sammanlagt 9 100 personer.

Servicebranschen har ökat i popularitet

Flerbranschgårdarnas branschstruktur har förändrats något under de senaste tio åren. Tjänsterna har ökat i popularitet medan andelen gårdar som arbetar med industriell produktion har minskat. Också antalet gårdar som bedriver primärproduktion har minskat med nästan hälften, vilket å sin sida avspeglar den generella trenden i denna näringsgren.

Tjänsterna är den populäraste formen av annan företagsverksamhet. En av de vanligaste formerna av tjänsteproduktion är bl.a. maskinentreprenad. Många gårdar utövar flera näringsgrenar samtidigt.

– Exempelvis entreprenad och turism är en vanlig kombination, berättar projektchef Jaana Kyyrä.

Lantbruksräkningen 2010 - Annan företagsverksamhet, preliminära uppgifter

Jordbruks- och trädgårdsföretag med flera brancher - nätpublikationen

 

Ytterligare information:

Jaana Kyyrä, projektchef
tel. 020 77 21 292
fornamn.efternamn@mmmtike.fi


 

 

 

 

 

 

 

Uppgifterna framgår av Tikes statistiska undersökning Lantbruksräkningen 2010. Resultaten av undersökningen publiceras i fem avsnitt. I det andra avsnittet publicerades uppgifter om flerbranschgårdar. Följande resultat som gäller odlingsmetoder offentliggörs i oktober. Uppgifterna i Lantbruksräkningen har insamlats under 2010 och 2011 från alla finländska gårdar och trädgårdsföretag.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs