Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Eläinten hyvinvoinnin tuen laidunnusvaatimuksista joustetaan

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Eläinten hyvinvoinnin tuen laidunnusvaatimuksista joustetaan

Tiedote.
Julkaistu: 17.08.2012 klo 10:06
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Sateet ja niiden aiheuttamat tulvat ovat vaikeuttaneet laidunnusta ja siten eläinten hyvinvoinnin tuen laiduntamislisäehtojen noudattamista. Laiduntaminen on voitu joutua keskeyttämään eivätkä eläimet pysty välttämättä laiduntamaan lisäehtojen vaatimia päiviä. 

Kyseessä on viljelijästä riippumattomasta syystä aiheutuva tilanne, joka ei estä tuen maksua. Viljelijän on toimitettava lohkolta tehty satovahinkoilmoitus ja mahdolliset muut asiaa selventävät kirjalliset dokumentit kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Laidunnuksen keskeyttäminen on kirjattava myös tuen ehtona olevaan laidunnuskirjanpitoon.

Asia koskee eläinten hyvinvoinnin tuen kaikkien vuosien nautojen laidunnuslisäehtoja ja myös sikojen lisäehtoa joutilaiden emakoiden ja ensikoiden laidunnuksesta tai jaloittelusta.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Ulla Sihto, p. 020 7725 658, etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Lindringar i beteskraven för stöd för djurens välbefinnande

Regnen och de åtföljande översvämningarna har försvårat betesgången och därmed iakttagandet av de tilläggsvillkor som gäller betesgång i samband med stödet för djurens välbefinnande.  Man har varit tvungen att avbryta betesgången och djuren kan nödvändigtvis inte gå på bete så många dagar som krävs i tilläggsvillkoren. 

Detta är en situation som beror på en orsak som jordbrukaren inte kan påverka och som inte utgör något hinder för betalningen av stöd. Jordbrukaren måste lämna in skördeskadeanmälan för skiftet och eventuella andra skriftliga dokument som klargör saken till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.  Den avbrutna betesgången ska också föras in den betningsjournal som är ett villkor för stödet.

Saken gäller samtliga års tilläggsvillkor som rör betesgång för nötkreatur i samband med stödet för djurens välbefinnande och likaså svinens tilläggsvillkor betesgång och rastning för sinsuggor och gyltor.

Ytterligare upplysningar lämnas vid Landsbygdsverket av:

Överinspektör Ulla Sihto, tfn 020 7725 658, förnamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs