Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Eläinlääkkeiden luovuttamiseen ja käytön seurantaan uudistuksia

Maa- ja metsätalousministeriö

Eläinlääkkeiden luovuttamiseen ja käytön seurantaan uudistuksia

Tiedote.
Julkaistu: 05.09.2013 klo 14:13
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Hallitus esittää eduskunnalle eläinten lääkitsemistä koskevan lainsäädännön muuttamista. Keskeinen muutos koskisi kotieläintuotantoa, jossa käytössä ovat eläinten terveydenhuoltosopimukset. Lakiehdotuksen mukaan eläinlääkäri saisi oikeuden luovuttaa nykyistä laajemmin lääkkeitä terveydenhoitosopimuksen solmineiden tilojen eläinten hoitoon. Lakiehdotukseen sisältyy sähköinen lääkekirjanpito, joka tehostaisi eläinlääkkeiden käytön seurantaa.

Edellytyksenä ilman tapauskohtaista eläinlääkärintutkimusta tapahtuvalle lääkkeiden luovutukselle on tilan ja eläinlääkärin välinen sopimus eläinten terveydenhuollosta, säännölliset eläinlääkärin terveydenhuoltokäynnit ja seuranta lääkkeiden käytöstä.

Valtakunnallisia eläinten terveydenhuoltojärjestelmiä on kehitetty elinkeinon, tuottajien ja viranomaisten yhteistyönä yli kymmenen vuoden ajan. Terveydenhuoltosopimukset kirjattiin kolme vuotta sitten voimaan tulleeseen eläinlääkintähuoltolakiin.

Nykyistä laajempi oikeus luovuttaa lääkkeitä pohjautuisi eläinlääkärin ja tilan yhteistyölle. Eläinlääkäri laatisi sopimustiloille eläinten terveydenhuoltosuunnitelman ja kävisi tilalla säännöllisesti terveydenhuoltokäynneillä. Eläimen omistajan tai haltijan pitäisi kirjata eläimille annetut lääkkeet sähköiseen järjestelmään, josta viranomaiset seuraisivat ja valvoisivat terveydenhuollon toteutumista.

Eläinten lääkitsemistä koskevalla lainsäädännöllä on tarkoitus ehkäistä eläinten lääkitsemisestä ihmisille, eläimille ja ympäristölle aiheutuvia haittoja sekä edistää tarkoituksenmukaista lääkkeiden käyttöä eläimille.

Valvonnan keskusviranomaisena toimisi jatkossakin Elintarviketurvallisuusvirasto, alueellisesti aluehallintovirastot ja paikallisesti kunnaneläinlääkäri. Valvonnassa noudatettaisiin yleisiä elintarvikeketjun virallisen valvonnan periaatteita, kuten suunnitelmallisuutta, riskiperusteisuutta, säännöllisyyttä ja avoimuutta. Erityistä huomiota kiinnitettäisiin lääkkeisiin, joiden käytöstä voi aiheutua haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle, kuten mikrobilääkkeet, joiden käyttö voi lisätä ihmisten tautia aiheuttavien bakteerien vastustuskykyä lääkkeille.

Uudistukseen sisältyvä sähköinen lääkekirjanpito tuottaa entistä tarkempaa tietoa eläinlääkkeiden käytöstä eri eläinlajeille ja sairauksiin. Se parantaisi mikrobilääkkeiden käytön seurantaa ja hallintaa. Alemmanasteisilla säädöksillä tarkennettaisiin lisäksi lääkkeiden käyttöä ja luovutusta koskevia ehtoja hallitun lääkkeiden käytön varmistamiseksi.

Eläinten lääkitsemistä koskevien lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alussa.


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
eläinlääkintöneuvos Leena Räsänen , p. 0295 16 2260
etunimi.sukunimi@mmm.fi


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs