Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Dispenser för fångst av lodjur på renskötselområdet kan sökas

Finlands viltcentral

Dispenser för fångst av lodjur på renskötselområdet kan sökas

Pressmeddelande.
Publicerad: 21.07.2016 kl. 09:00
Utgivare: Finlands viltcentral

Fångst av lodjur i stamvårdande syfte på renskötselområdet är möjlig från och med början av oktober. För fångsten måste dispens ansökas från Finlands viltcentral. Dispensansökningar för fångst av lodjur i stamvårdande syfte bör lämnas in till Finlands viltcentral senast måndagen 8.8.2016.

Det rekommenderas att dispensansökningar för fångst av lodjur på renskötselområdet lämnas in elektroniskt på adressen luvat.riista.fi. Det är också möjligt att i stället för elektronisk ansökning sända in ansökningar per e-post eller per brev till Finlands viltcentral licensförvaltningens registratorskontor.

Dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte kan beviljas endast till områden med en stark lodjursstam. Vid allokeringen av dispenserna tas särskilt avsevärda renskador i beaktande.

Överlappande dispenser för samma områden beviljas inte. Finlands viltcentral rekommenderar sökanden att innan ansökan inlämnas kontakta regionkontoret för att få reda på den aktuella ansökningssituationen.

Man strävar efter att dispensbesluten ska vara färdiga senast 23.8.2016, så att de har vunnit laga kraft innan jaktperioden inleds.

 

För mer information:

Keijo Kapiainen, vikarie för chefen för offentliga förvaltningsuppgifter, jaktchef, Finlands viltcentral

029 431 2261, keijo.kapiainen@riista.fi

 

Regionala tilläggsuppgifter från jaktcheferna

Sök dispenser elektroniskt 

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs