Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Datum som är viktiga med tanke på miljöersättningen finns samlade på Landsbygdsverkets webbplats

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Datum som är viktiga med tanke på miljöersättningen finns samlade på Landsbygdsverkets webbplats

Pressmeddelande.
Publicerad: 03.09.2015 kl. 12:53
Utgivare: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Från och med i höst behöver jordbrukare som har ingått förbindelse om miljöersättning och åtgärder inom ramen för den hålla reda på vad som ska göras och när.  Landsbygdsverket har på sin webbplats www.mavi.fi sammanställt kom ihåg-hjälp i form av ett informationspaket.

Bäst att göra höstanmälan i Vipu

I höst kan jordbrukarna anmäla i Viputjänsten de skiften där åtgärderna placering av flytgödsel i åker, återanvändning av näringsämnen och organiskt material eller växttäcke vintertid genomförs.  Till skillnad från vad som meddelats tidigare är anmälningstiden de två sista veckorna i oktober, fram till 30.10.

Det lönar sig att göra höstanmälningarna elektroniskt också i det fallet att den samlade stödansökan i våras lämnades in på papper. Skiftesuppgifterna finns färdigt i Viputjänsten och Vipu räknar automatiskt ut hur stor del av förbindelsearealen som har ett växttäcke.

Förskottet på miljöersättningen som söktes i våras betalas ut till alla jordbrukare i november.  De jordbrukare som lämnar in sin höstanmälan i elektronisk form när det gäller åtgärderna placering av flytgödsel i åker, återanvändning av näringsämnen och organiskt material eller växttäcke vintertid får in förskottet för de här åtgärderna på sitt konto samtidigt med det övriga miljöersättningsförskottet. Höstanmälningar som lämnats in på papper kan däremot registreras i systemet först senare, därför får de jordbrukare som väljer den inlämningsmetoden betalt för åtgärderna i fråga i juni 2016 när slutbetalningen av miljöersättningen sker.

Jordanalysen ska in till kommunen senast 30.9.2015

Jordbrukare som förbundit sig till åtgärderna för hantering av avrinningsvatten och fleråriga miljövallar ska senast 30.9.2015 ge in resultatet av en jordanalys till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Analysresultatet kan ges in bara på papper. Åtgärden hantering av avrinningsvatten förutsätter också att du till kommunen lämnar in en karta över dräneringssystemet inom det område där åtgärden genomförs.

De som under den förra programperioden förband sig till specialstödsavtal om placering av flytgödsel i åker ska komma ihåg att 30.9.2015 är det sista spridningsdatumet som berättigar till stöd. Jordbrukare som dessutom har förbundit sig till den åtgärd för placering av flytgödsel i åker som hör ihop med den nya perioden kan i Viputjänsten ansöka om betalning för flytgödsel som har spridits i oktober i enlighet med villkoren. För ett och samma skifte kan man inte samtidigt få stöd enligt både den gamla och den nya programperioden.

På Landsbygdsverkets webbplats finns viktig aktuell information också om gödsling som är förenlig med miljöersättningen och om oöverstigligt hinder:

http://www.mavi.fi/sv/stod-och-service/odlare/Documents/minneslista-miljoersattning-2015.pdf

http://www.mavi.fi/sv/stod-och-service/odlare/Sidor/miljoersattning.aspx

Närmare information från Landsbygdsverket:
Höstanmälningar, hantering av avrinningsvatten, miljövårdsvallar, växttäcke vintertid, oöverstigligt hinder:
Jordbruksöverinspektör Markku Kuoppa-aho
0295 31 2431
Höstanmälningar, placering av flytgödsel i åker, återanvändning av näringsämnen och organiskt material, femåriga växtföljdsplaner, obligatorisk tentamen eller utbildningsdag i anslutning till miljöersättningen, kvalitetstest för åkerjord, gödsling:
Överinspektör Hanna Ketomäki
0295 31 2429
fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs