Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Andelen inhemsk råg ökade

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Andelen inhemsk råg ökade

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.02.2012 kl. 09:00
Utgivare: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

De industrier som använder spannmål och förmedlarna av spannmål köpte totalt 1,7 miljarder kilo spannmål av gårdarna år 2011. Dessutom köptes 100 miljoner kilo rybs och raps. År 2011 användes totalt 1,4 miljarder kilo inhemsk och utländsk spannmål inom industrin. Uppgifterna framgår av statistiken som Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) nyss har publicerat.<--break->

Omkring hälften av den spannmål som odlas på åkrarna i Finland säljs vidare av gårdarna. Resten används som husdjursfoder. År 2011 sålde gårdarna totalt 1,7 miljarder kilo spannmål på marknaden. Det är 21 procent mindre än året innan. Spannmålsmängden utgörs dels av spannmålsskörden för år 2010 (3,0 miljarder kilo), dels av skörden för år 2011 (3,7 miljarder kilo).

Totalt 59 miljoner kilo råg på marknaden   

Mängden råg som köptes från gårdarna ökade, medan motsvarande mängd för alla andra spannmålsslag minskade. År 2011 köptes närmare 59 miljoner kilo råg av gårdarna, vilket var 32 procent mer än året innan. Inom den inhemska livsmedelsindustrin användes 95 miljoner kilo råg, dvs. samma mängd som år 2010. Mängden inhemsk råg som köptes från gårdarna täckte 60 procent av användningen av råg inom livsmedelsindustrin. Andelen inhemsk råg ökade för dess andel var 47 procent år 2010 och endast 30 procent år 2009.

Totalt 264 miljoner kilo vete för livsmedel

Vete används som brödsäd i högre grad än råg. År 2011 använde livsmedelsindustrin 264 miljoner kilo vete. Foderindustrin använde 187 miljoner kilo vete. Brödvetets andel varierar bl.a. enligt veteskördens kvalitet. Cirka två tredjedelar av veteskörden för sommaren 2010 uppfyllde kvalitetskriterierna för brödvete, och enligt de preliminära uppgifterna verkar kvaliteten på skörden sommaren 2011 minst lika hög.

Totalt 267 miljoner kilo korn för foder

År 2011 använde foderindustrin totalt 267 miljoner kilo inhemskt och utländskt korn, vilket var 12 procent mer än året innan. Den ökade förbrukningen av korn avspeglas också i lagerförändring. Kornlagren minskade med 40 miljoner kilo år 2011 och med totalt närmare 130 miljoner kilo under de senaste två åren.

Upp till 63 miljoner kilo havre för livsmedel

Användningen av havre för livsmedel har ökat med 9 procent och uppgår till 63 miljoner kilo. År 2011 användes 137 miljoner kilo havre som foder, vilket var 15 procent mindre än året innan. Mängden havre som köptes från gårdarna har varit oförändrad åtminstone de senaste tre åren.

Mängden rybs och raps som köptes från gårdarna minskade med 36 procent från år 2010. Sammanlagt 100 miljoner kilo rybs och raps levererades till marknaden.

Vid slutet av år 2011 fanns det totalt cirka 510 miljoner kilo spannmål i industrins och handelns lager, dvs. 46 miljoner kilo mindre än året innan. Av spannmålslagren utgjorde andelen havre 36 procent, korn 29 procent, vete 29 procent och råg 6 procent. Mängden rybs och raps i lagren var sammanlagt cirka 12 miljoner kilo.

Bakgrund till statistiken

Uppgifterna finns i Tikes statistik över Industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål. Uppgifterna om inköp (= inflöde på marknaden) samlas in kvartalsvis från alla finländska företag som köper spannmål eller rybs/raps direkt från odlarna. Uppgifterna om användning av inhemsk och utländsk spannmål samlas in kvartalsvis från livsmedels- och foderindustrin och den övriga spannmålsindustrin. Uppgifterna om lagring av inhemsk och utländsk spannmål och rybs/raps samlas in halvårsvis från alla företag som hade spannmål i lager i slutet av juni eller december.

Ytterligare information:
Tike, Statistiktjänster
Aktuarie Sirpa Karppinen, puh. 020 77 21341
Statistikchef Anneli Partala, puh. 020 77 21376
E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@mmmtike.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs