Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » 95 östersjövikarsälar som byte

Finlands viltcentral

95 östersjövikarsälar som byte

Pressmeddelande.
Publicerad: 06.06.2016 kl. 10:30
Utgivare: Finlands viltcentral

Efter många år inleddes jakt på östersjövikare med jaktlicens med en begränsad fångstkvot fastställd av jord- och skogsbruksministeriet på hundra individer under jaktåret 2015–2016 Tidigare år har jakt på östersjövikare  varit möjligt endast med undantagstillstånd på grund av skador.

Under jaktperioden som upphörde sista maj fick man 95 östersjövikarsälar som byte. Östersjövikarens jakttid under nuvarande jaktår var 1.9.2015–15.10.2015 och 16.4.2016–31.5.2016.

Östersjövikaren fick jagas med jaktlicens fram till år 1988 då vikaren fridlystes helt på grund av att stammen minskade. Därefter har dess hälsotillstånd förbättrats avsevärt och stammen har ökat stadigt. Säljakt är en uppskattad jaktform. Nu får östersjövikarsäl i Finland jagas med jaktlicens med stöd av en regional kvot som årligen fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. Kvoten för nuvarande jaktår uppgick till hundra stycken i Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde, som är det Finska havsområdet mellan Kristinestad i söder upp till Torneå i norr. Stamskötselområdena i Finland har fastställts år 2007 i den av jord och skogsbruksministeriets uppgjorda förvaltningsplan för Östersjöns sälstammar. Jaktlicens på vikarsäl beviljades inte ytterom Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde.

Östersjövikarens antal uppfyller kriterierna för en gynnsam skyddsnivå då den totala stammen översteg 20 000 individer sommaren 2015. Östersjövikarsälstammen har utvecklats enligt förvaltningsplanen och i nuläget förekommer östersjövikarsäl till huvuddelen i Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde.

Uppföljning av sälstammar är Naturresursinstitutets uppgift. Naturresursinstitutet ger en ny uppskattning av östersjövikarsälstammen på sommaren 2016.

Jaktåret börjar varje år 1 augusti och slutar 31 juli.

 

Tilläggsuppgifter

Stefan Pellas, jaktchef, Finlands viltcentral
029 431 2311, stefan.pellas@riista.fi

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs