Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maaseutu » Vuoden 2012 yksityistalouden tulvavahinkokorvaukset maksetaan 11.9. alkaen

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Vuoden 2012 yksityistalouden tulvavahinkokorvaukset maksetaan 11.9. alkaen

Tiedote.
Julkaistu: 02.09.2013 klo 13:26
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto maksaa vuoden 2012 vesistön poikkeuksellisista tulvista yksityistaloudelle aiheutuneiden vahinkojen korvaukset 11.9.2013 alkaen. Maa-, metsä- ja puutarhataloudelle sekä ammatin harjoittamiselle aiheutuneiden vahinkojen korvausten maksamisesta tiedotetaan myöhemmin syksyllä.

Poikkeuksellisten vesistötulvien yksityistaloudelle aiheuttamista vahingoista muodostui korvattavaa yhteensä noin 2,07 miljoonaa euroa. Valtio korvaa hakijalle 80 prosenttia hakijan yksityistaloudelle aiheutuneen vahingon määrästä. Poikkeukselliset vesistötulvat koettelivat vuoden 2012 aikana koko läntistä Suomea. Eniten vahinkoja aiheutui Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Vesistön poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamista sääntelevä laki on kumottu 1.1.2014 alkaen. Tämän jälkeen valtio ei enää korvaa vesistötulvien aiheuttamia vahinkoja. Tulvavahinkoon voi jatkossa varautua ottamalla vapaaehtoisen tulvavakuutuksen. Vuoden 2013 tulvista voi kuitenkin vielä hakea korvausta valtion varoista nykyisen lainsäädännön perusteella.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Merja Uusi-Laurila
p. 020 7725 686
etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Ersättningarna för 2012 års översvämningsskador för privathushåll betalas fr.o.m. 11.9

Landsbygdsverket betalar ersättningarna för skador som exceptionella översvämningar har förorsakat privathushåll år 2012 från och med 11.9.2013. Information om betalningen av ersättningar för skador på jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling samt yrkesutövning ges senare i höst.

Ersättningarna för de skador som exceptionella översvämningar i vattendrag förorsakade privathushåll uppgick till sammanlagt cirka 2,07 miljoner euro. Staten ersätter sökanden 80 procent av beloppet av den skada som förorsakats sökandens privathushåll. De exceptionella översvämningarna i vattendrag drabbade hela västra Finland under år 2012. Mest skador uppstod i Satakunta, södra Österbotten, Österbotten och Norra Österbotten.

Lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar har upphävts från och med 1.1.2014. Efter det ersätter staten inte längre skador som orsakats av översvämningar i vattendrag. I fortsättningen är möjligt att teckna en frivillig översvämningsförsäkring mot översvämningsskador. När det gäller översvämningar som inträffat år 2013 går det ändå fortfarande att ansöka om ersättning av statens medel på grundval av nuvarande lagstiftning.

Ytterligare information från Landsbygdsverket:
Överinspektör
Merja Uusi-Laurila
tfn 020 7725 686
förnamn.efternamn@mavi.fi

 

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs