Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maaseutu » Suomen riistakeskus Kaakkois-Suomen alueella saaliiksi 2305 hirveä

Suomen riistakeskus - Kaakkois-Suomi

Suomen riistakeskus Kaakkois-Suomen alueella saaliiksi 2305 hirveä

Tiedote.
Julkaistu: 18.02.2016 klo 11:35
Julkaisija: Suomen riistakeskus - Kaakkois-Suomi

Suomen riistakeskus Kaakkois-Suomen alueella metsästettiin viime joulukuun lopussa päättyneen hirvenmetsästyskauden aikana 2305 hirveä. Edellisvuoteen verrattuna metsästysmäärä oli 359 eläintä suurempi. Metsästäjät ilmoittivat metsästyksen jälkeen Kaakkois-Suomen alueelle jääneeksi hirvikannaksi 3562 yksilöä. Vuonna 2014 jäävä kanta oli 3370 hirveä. Nousua jääneessä hirvikannassa tapahtui alueen keskiosissa ja rannikolla.

Metsästyspinta-alaa kohti laskettuna metsästyksen jälkeinen tiheys on keskimäärin 3,7 hirveä tuhannella hehtaarilla. Kannan keskimääräinen tiheys on tämän hetkisen tiedon perusteella Kaakkois-Suomen alueellisen riistaneuvoston asettaman tavoitteen yläpuolella.  Alueellinen riistaneuvosto asetti viime keväänä hirvitalousalueille 3-vuotisen hirvikannan tiheystavoitteen, joka koko maapinta-alaa kohti laskettuna on 2,5 – 3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla metsästyksen jälkeen. Tiheyksissä on aluekohtaisia vaihteluja hirvitalousalueiden ja riistanhoitoyhdistysten välillä. Alueelle jääneen hirvikannan koon perusteella tulee pyyntilupamäärä tulevalle metsästyskaudelle olemaan suurempi kuin viime vuonna.

Viime vuosina markkinoitua ”reservilupakäytäntöä” on tarkoitus jatkaa, koska järkevällä reservilupien käytöllä metsästysmäärä pystytään paikallistasolla sovittamaan hirvitilanteen mukaan.

Hirvitalousalueiden riistanhoitoyhdistykset kokoontuvat huhtikuun alkupuolella katsomaan alueidensa hirvitilannetta ja tekevät omat hirvikannan hoito- ja metsästyssuunnitelmansa sen jälkeen. Siihen mennessä Luonnonvarakeskus (LUKE) tuottaa hirvitalousalue- ja riistanhoitoyhdistyskohtaiset tarkemmat tiedot hirvikannan rakenteesta ja vasatuotosta.

Suomen riistakeskus oli myöntänyt vuoden 2015 metsästyskaudelle kaikkiaan 2068 pyyntilupaa, jonka lisäksi myönnettiin yli puoliksi ihmisravinnoksi kelpaamattomien hirvien tilalle 12 pyyntilupaa (9 aikuista ja 6 vasaa).

Yksi pyyntilupa oikeuttaa nykylainsäädännön mukaan ampumaan joko yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Metsästäjät tilittivät valtion tilille kaatamistaan hirvistä 196 870 euroa.

Pyyntiluvat oli myönnetty 37 eri hakijalle. Hirvenmetsästys alkoi 26.9 ja päättyi 31.12.2015.

Metsästetyistä hirvistä aikuisia oli 1166 ja vasoja 1139 kpl. Pyyntilupien käyttöaste oli 83 prosenttia ja vasojen osuus kaadetuista hirvistä 49,4 %.

Vuonna 2014 metsästettiin 1946 hirveä, joista aikuisia oli 989 ja vasoja 987 kpl. Pyyntilupien käyttöaste oli silloin 90 prosenttia ja vasojen osuus 49,2 %.

Lisätietoja: riistapäällikkö Erkki Kiukas, puh.  029 431 2221, erkki.kiukas@riista.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs