Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maaseutu » Opinnäytetyö: Länsisuomenkarjan terveysominaisuudet

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Länsisuomenkarjan terveysominaisuudet

Tiedote.
Julkaistu: 02.12.2014 klo 10:26
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Länsisuomenkarja sairastuu tyypillisimmin utaretulehdukseen tai sillä on hedelmällisyysongelmia. Useimmiten utaretulehdukseen sairastuminen tapahtuu toisella tai kolmannella tuotantokaudella. Eniten ongelmia huonon hedelmällisyyden kanssa on toisella tuotantokaudella. Länsisuomenkarjan terveys on kuitenkin pääasiassa hyvä, ja se poikii keskimäärin useammin ja tiinehtyy muita rotuja paremmin. Näin todetaan Hämeen ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijan Heta Niemen opinnäytetyössä.

Niemen työssä tutkittiin länsisuomenkarjan yleisimpiä sairauksia ja niiden jakautumista eri tuotantokausille. Lisäksi selvitettiin tuotantokausien eroja sekä tuotosten että terveyden suhteen. Työn toimeksiantajana toimi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT. Aineistona käytettiin vuosina 2000–2008 syntyneiden puhdasrotuisten länsisuomenkarjalehmien terveystarkkailutietoja. Länsisuomenkarjan terveydestä ja jalostuksesta tehtiin myös kysely.

Terveys on pääasiassa hyvä

Työn tuloksissa kerrotaan, että länsisuomenkarjasta noin 68 prosenttia ei sairastu utaretulehduksiin eikä 77 prosenttia tarvitse hedelmällisyyshoitoja elinaikanaan. Kyselyn tulosten mukaan länsisuomenkarja sairastuu yhtä lailla kuin muutkin rodut, jos olosuhteet eivät ole kunnossa. Kuitenkin sairauksista toipuminen länsisuomenkarjalla saattaa olla muita rotuja nopeampaa. Jalkaterveyttä pidettiin myös hyvänä.

Johtopäätöksinä työssä korostetaan olosuhteiden ja jalostuksen merkitystä terveyteen.

Jotta länsisuomenkarja saadaan säilymään karjoissa, tulee sen lypsää hyvin. Rodun jalostamisessa tulee tehdä oikeita valintoja ja panostaa tuotosominaisuuksiin rakenneominaisuuksia unohtamatta.

Lisätietoja: Heta Niemi, p. 045 137 6975

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs