Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maaseutu » Nylands klövdjursstammarna har uppskattats och förra säsongens byte klar

Suomen riistakeskus - Uusimaa / Nyland

Nylands klövdjursstammarna har uppskattats och förra säsongens byte klar

Tiedote.
Julkaistu: 10.03.2016 klo 16:36
Julkaisija: Suomen riistakeskus - Uusimaa / Nyland

Naturresursinstitutets färska uppskattning om älgstammen i älgförvaltningsområden inom Finlands viltcentral Nylands regionkontors område är ca 4350. Nivån är samma som ifjol. Det ordnades den traditionella markinventeringen på regionkontorets verksamhetsområde förra veckoslutet. Vid markinventeringen utreddes storleken av alla klövdjursstammar som rör sig i Nylands skogar. Även enligt markinventeringen har älgstammen i Nyland fortsatt öka. Enligt inventeringen som jaktföreningarna gjorde på sina områden rör sig 4 649 älgar i våra skogar. Uppskattade ökningen i stammen är ca 16 procent eller 630 individer.

I Nyland fälldes det 2 106 älgar under jaktsäsongen som avslutades i slutet av december. Bytet ökade med cirka 300 individer från året innan, då bytet var 1 874 djur. Av älgbytet var 55 procent kalvar. Av fullvuxna älgar var 56 procent tjurar. Bytets kalvandel steg med en procent och andelen av fullvuxna tjurar i bytet var oförändrad. Bytets struktur motsvarar inte de uppsatta målen, enligt vilken andelen tjurar borde ha varit under 50 procent. Den verkställda avskjutningen bryter den positiva utvecklingen i könsfördelningen bland fullvuxna djur.

Av de beviljade jaktlicenserna utnyttjades 78 procent. Användningsgraden hölls på samma nivå som året innan. Det beviljas i Nyland årligen fler älglicenser än de beräknade behovet av avskjutning är. Detta beror på det så kallade ”hyllicenskutymen”.   Dess syfte är att förhindra situationen att en oförutsedd ökning i älgstammen leder till en undermålig jakt.


Jaktsäsongen för vitsvanshjort, dovhjort och rådjur avslutades i slutet av januari

Det fälldes 4 497 vitsvanshjortar i Nyland under jaktsäsongen, vilket är ca 550 fler hjortar än året innan. Av de fällda vitsvanshjortarna var 53 procent kalvar och andelen bockar i bytet av fullvuxna djur var 58 procent. Nylands vitsvanshjortsstam har trots en riklig fångst fortsatt växa. Vid markinventeringen uppskattades det att 10 853 vitsvanshjortar rör sig i våra skogar, vilket är ca 1 000 fler hjortar än förra vintern.   

Det fälldes 36 dovhjortar, vilket är 4 individer mer än året innan. Av bytet var 31 procent kalvar och bockarnas andel av bytet av fullvuxna var 64 procent. Dovhjortsstammen hölls på ungefär samma nivå som året innan, det uppskattas att 353 dovhjortar lever i våra skogar.

Det har gjorts 411 bytesanmälningar av rådjur under hösten och vintern. Av rådjursbyte var 45 procent kalvar och bockandelen av fullvuxna var 69 procent. Man uppskattar att även rådjursstammen har ökat märkbart. En färsk uppskattning av stammen säger 5 279 individer. Ökningen är dryga 900 individer.


Vildsvinsstammen växte en aning

Vid markinventeringen uppskattades det att Nylands vildsvinsstam är 310 individer eller stamuppskattningen ökade med 12 individer. Vildsvinsbytet ökade från året innan. Enligt de bytesuppgifter som samlades in i samband med markinventeringen har det fällts 107 vildsvin till slutet av februari. Den verkliga bytesmängden är lite större för det saknas uppgifter från en jaktvårdsförening i öst. Förra året meddelades det att 110 individer hade fällts under samma tidsperiod. Man kan nuförtiden jaga vildsvin året runt från och med 1.3.2016 är endast hona med kultingar alltid fredade.

Jaktvårdsföreningarnas resultat av bytet och markinventeringen hittas på RiistaWeb:

https://riistaweb.riista.fi/riistatiedot/riistatietohaku.mhtml?lang=se

Jaktvårdsföreningarnas kontaktuppgifter:

http://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/

 

Tilläggsuppgifter:

Eronen, Visa

Jaktchef, Nyland

029 431 2331

visa.eronen@riista.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs